Doktori Tanács

A Doktori Tanács tagjai

Elnök:
Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár, tanszékvezető
Titkár:
Dr. Baráth Béla Levente egyetemi tanár
Belső tagok
Dr. Bodó Sára egyetemi docens
Dr. Fekete Károly egyetemi tanár
Dr. Gonda László egyetemi docens
Dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi tanár
Dr. Kustár Zoltán egyetemi tanár, intézetvezető, tanszékvezető
Farkas Zsuzsanna PHD hallgató
Külső tagok
Dr. Imre Mihály professor emeritus, az MTA doktora
Prof. Dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár
Kooptált külső tagok
Dr. Bölcskei Gusztáv ny. egyetemi tanár
Dr. Gaál Botond ny. egyetemi tanár, az MTA doktora