Doktori Tanács

A Doktori Tanács tagjai

Elnök:
Dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi tanár, tanszékvezető
Titkár:
Dr. Baráth Béla Levente egyetemi tanár, rektor
Belső tagok
Dr. Bodó Sára egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Fekete Károly egyetemi tanár
Dr. Gonda László egyetemi docens
Dr. Kustár Zoltán egyetemi tanár, intézetvezető, tanszékvezető
Farkas Zsuzsanna PHD hallgató
Külső tagok
Dr. Imre Mihály professor emeritus, az MTA doktora
Prof. Dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár
Kooptált külső tagok
Dr. Bölcskei Gusztáv ny. egyetemi tanár
Dr. Gaál Botond ny. egyetemi tanár, az MTA doktora