Doktori Tanács

A Doktori Tanács tagjai

Elnök:
Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár, tanszékvezető
Titkár:
Dr. Baráth Béla Levente egyetemi tanár
Belső tagok
Dr. Bodó Sára egyetemi docens
Dr. Fekete Károly egyetemi tanár
Dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi tanár, intézetvezető
Dr. Kustár Zoltán egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Gonda László egyetemi tanár
Szűcs-Muza Blanka PHD hallgató
Külső tagok
Dr. A. Molnár Ferenc professor emeritus, az MTA doktora
Dr. Imre Mihály professor emeritus, az MTA doktora
Kooptált külső tagok
Dr. Bölcskei Gusztáv egyetemi tanár
Dr. Gaál Botond ny. egyetemi tanár, az MTA doktora