Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

DRHEEgyetemünkKözérdekű adatokTevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Az DRHE feladatát és alaptevékenységét meghatározó,
az DRHE-ra vonatkozó alapvető jogszabályok, valamint az DRHE szervezeti és működési szabályzata
Szervezeti és Működési Szabályzat (2017.11.14.) Szervezeti és Működési Szabályzat (2018.05.15.) Szervezeti és Működési Szabályzat
(2018.12.18.)
Szervezeti és Működési Szabályzat (2020.02.25.) Szervezeti és működési Szabályzat (2020.09.29. Szervezeti és Müködési Szabályzat (2021. szeptember 28.)
Az DRHE feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató (Küldetésnyilatkozat) Küldetésnyilatkozat
Az DRHE által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív),
az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Inftv. szerinti azonosító adatai; az DRHE által – alaptevékenysége keretében
– gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Adatbázisok
Az DRHE nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Kiadványok
Az DRHE által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei Pályázatok 2015/16/17 2017/18
2018/19 2019/20/21
2021/22
A Szenátus üléseinek helye, ideje, nyilvánossága Szenátus ülései Szenátusi határozatok Tárgysorozat
2015/2016-os tanév 2015/2016-os tanév 2015/2016-os tanév
2016/2017-es tanév 2016/2017-es tanév 2016/2017-es tanév
2017/2018-as tanév 2017/2018-as tanév 2017/2018-as tanév
2018/2019-es tanév 2018/2019-es tanév 2018/2019-es tanév
2019/2020-as tanév 2019/2020-as tanév 2019/2020-as tanév
2020/2021-es tanév 2020/2021-es tanév 2020/2021-es tanév
 2021/2022-es tanév  2021/2022-es tanév  2021/2022-es tanév
2022/2023-as tanév 2022/2023-as tanév 2022/2023-as tanév
2023/2024-es tanév 2023/2024-es tanév 2023/2024-es tanév
Az DRHE-n végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai MAB – Akkreditáció MAB Akkreditáció 2020
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje,
az illetékes szervezeti egységként a Rektori Hivatal neve, elérhetősége, az adatfelelős és az adatközlő neve, beosztása, elérhetőségei
Közérdekű adatok igénylése
Az DRHE tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Statisztikai adatok
KSH Maróthi György Kollégium 2015

KSH Tanítóképzési Intézet 2015

KSH Teológiai Intézet 2015

OSAP 2015
OSAP 2015/16/1
OSAP 2015/16/2
KSH Maróthi György Kollégium 2016

KSH Tanítóképzési Intézet 2016

KSH Teológiai Intézet 2016

OSAP 2016
OSAP 2016/17/1
OSAP 2016/17/2
KSH Maróthi György Kollégium 2017

KSH Tanítóképzési Intézet 2017

KSH Teológiai Intézet 2017

OSAP 2017
OSAP 2017/18/1
OSAP 2017/18/2
KSH 2018 OSAP 2019/20/1
KSH 2019 OSAP 2019/20/2
KSH 2020 OSAP 2020/21/1
KSH 2021 OSAP 2020/21/2
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás DRHE-ra vonatkozó adatai Statisztikai adatszolgáltatás – közérdekű adatok Közérdekű adatszolgáltatás 2021-2024
Az DRHE-ra vonatkozó különös közzétételi lista Nem releváns