Dr. Kenyhercz Róbert

DRHEDr. Kenyhercz Róbert

Információk

Név

Dr. Kenyhercz Róbert

Email

kenyhercz.robert@drhe.hu

Beosztás

főiskolai docens

Tudományos fokozat

PhD.

Közvetlen telefonszám

+36 52 518510

Telefon mellék

18510

Kutatási terület tudományági besorolása

Bölcsészettudományok területén nyelvtudományok

Szoba

II/228

Intézményi megbízatások

Tudományos Diákköri Tanács – tag

Szakmai önéletrajz

Tanulmányok

2000–2005: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv és irodalom szakos tanári diploma

2005–2008. Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskola, PhD-ösztöndíj (fokozatszerzés: 2011. szeptember 21.)

 

Oktatói tapasztalat

2005–2008, 2010–2011. Debreceni Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, óraadó

2006–: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, később Debreceni Református Hittudományi Egyetem, óradó, főiskola gyakornok, majd adjunktus

2007–2010. Debreceni Nyári Egyetem, nyelvtanár

Publikációk

a) Legfontosabb publikációk (10 db):
Könyv, könyvfejezet

A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. A helynevek hangtörténeti forrásértéke. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013.

Fontosabb tanulmányok

Hangváltozás, adaptáció, analógia. Magyar Nyelvjárások 45 (2007): 51–61.
Helynévkutatás és hangtörténet avagy a helynevek forrásértéke. In: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk. Bölcskei Andrea–N. Császi Ildikó. Budapest, 2008. 175–182.
A szókezdő mássalhangzó-torlódások vizsgálatának néhány kérdéséről. Magyar Nyelvjárások 47 (2009): 99–109.
Névpárok, szinonimák és fonológiai variánsok. Magyar Nyelvjárások 48 (2010): 37–47.
A középkori oklevelek hangtörténeti forrásértékének kérdéséhez. Magyar Nyelvjárások 51 (2013): 59–72.
A szláv helynévformánsok kölcsönzéséről (az -óc végű helynevek a magyarban). Nyelvtudományi Közlemények 110 (2014): 205–226.
Helynévi adatok Szepes vármegye dikális összeírásaiból. Magyar Nyelvjárások 52. (2014): 229–248.
A Urbaria et conscriptiones című gyűjtemény Szepes vármegyére vonatkozó településnévi adatai. Magyar Nyelvjárások 53 (2015): 188–210.
A középkori oklevelek átírási gyakorlatának nyelvi vonatkozásai. Helynévtörténeti Tanulmányok 12 (2016): 7–44.

b) Publikációs lista (MTMT):
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10027499