Dr. Boda István

DRHEDr. Boda István

Információk

Név

Dr. Boda István

Email

boda.istvan@drhe.hu

Beosztás

tanszékvezető, főiskolai tanár

Tudományos fokozat

PhD., dr. habil.

Közvetlen telefonszám

+36 52 518571

Telefon mellék

18571

Kutatási terület tudományági besorolása

Matematika- és számítástudományok

Szoba

Fsz/22

Oktatott tárgyak

Informatikai alap- és felhasználói ismeretek
Information and Communication Technology
Problémamegoldás IKT eszközökkel
Weblapszerkesztés / Web Page Development

Intézményi megbízatások

tanszékvezető (Matematika és Informatika Tanszék)

intézményi képviselő (K-MOOC, Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum; HUNGARNET Egyesület; HUNINET Egyesület)

kuratóriumi tag (Pető József Alapítvány)

szerkesztő bizottsági tag (Mediárium)

Szakmai megbízatások

MTA Köztestületi Tag (III. Matematikai Tudományok Osztálya, Informatika- és Számítástudományi Bizottság)

választmányi tag (MANYE, Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete)

Szakmai önéletrajz

1958. Született Debrecenben.
1982, 1993. Fizikus, fizika tanári, és programozó matematikusi diplomát szerzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen.
1982. Szakreferens a KLTE Egyetemi Könyvtárban.
1983-1988. Részvétel egyhetes külföldi, angol nyelvű továbbképző kurzusokon (a DIALOG, SDC ORBIT, STN adatbázis-szolgáltató központok szervezésében)
1989. Tudományszervező a KLTE Rektori Hivatalban.
1992-1993. EHEATC (European Higher Education Advanced Training Course) poszt-graduális menedzserképző tanfolyam (8 modul)
1992 március 8-13. Module I. Processes and Structures in Higher Education. (Chelmsford, United Kingdom)
1992 május 25-29. Module II. Steering of Higher Education Systems. (Budapest, Hungary)
1992 szeptember 14-18. Module III. Economic Aspects of Higher Education. (Dijon, France)
1992 november 23-27. Module IV. Higher Education and Work in Europe. (Kassel, Germany)
1993 május 24-28. Module V. Fields of Knowledge, Teaching and Learning. (Prague, Czech Republic)
1993 március 8-12. Module VI. Institutional Decision-Making and Research. (Enschede, the Netherlands)
1993 augusztus 9-13. Module VII. Management of Higher Education Institutions. (Turku, Finland)
1993 szeptember 20-24. Module VIII. Higher Education and International Developments in Europe. (San Domenico Di Fiesole, Italy)
1994. Távoktatási szakemberképző tanfolyam, A csoport.
1994. július 4-15. Open Learning Workshop (Leuwen, Catholic University).
1994. Egyetemi tanársegéd (Debreceni Egyetem, Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék).
1995 április 18-21. PANNONIA TEMPUS JEP Workshop (Balatonalmádi).
1995 június 12-23. szakmai tanulmányút a PANNONIA TEMPUS JEP keretében (Leuwen, Catholic University).
1995 május 15-19. TEMPUS Workshop (Koppenhága, Danmarks Biblioteksskole).
1996. február 5-8. Library Management Workshop (Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola).
1999 szeptember-2000 augusztus. Soros Alapítvány Belföldi Doktorandusz Ösztöndíj.
2000. Részfoglalkozású főiskolai adjunktus (Nyíregyházi Főiskola).
2002. Doktor (Ph.D.) fokozat szerzése a matematika- és számítástudományok területén.
2002. Egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem, Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék).
2004. “Eredményes és lelkiismeretes munkájáért” elismerő oklevél a Debreceni Egyetem rektorától.
2004. Részfoglalkozású főiskolai docens (Nyíregyházi Főiskola).
2006. november 25. habilitált doktori (dr. habil.) cím szerzése a matematika- és számítástudományok területén.
2007-2009 között részvétel a STERU (Science Teacher Education Revision and Upgrading) TEMPUS Projektben (TEMPUS JEP CD40053-2005). Részvétel a projekt keretében tartott szakmai találkozókon (Workshop) Debrecenben és Szerbiában, a Kragujevaci Egyetemen.
2007-2016. Egyetemi docens (Debreceni Egyetem, Informatikai Kar).
2007. szeptember 1. Főiskolai tanári kinevezés, a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke által.
2007-2013. Részfoglalkozású főiskolai tanár (Nyíregyházi Főiskola).
2007-2011. Tagja a DE Informatikai Kar Kari Tanácsának.
2008. január 1. Megbízott irányítója (tanszékvezetője) a DE Informatikai Karán újonnan alakult nem önálló Könyvtárinformatikai Tanszéknek.
2008. július 1-2011 június 30. Tanszékvezető (Könyvtárinformatikai Tanszék).
2009. január 1-szeptember 30. Részvétel a TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0009 “Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai” c. projektben (kommunikációs alprojekt vezető).
2010. július 1. – 2012. október 31. Részvétel a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 jelű “A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” c. projektben (“A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei” kutatócsoport vezetője)
2010-2013. A Debreceni Egyetem Könyvtári Bizottságának tagja.
A 2010. augusztus 26-28.-án Debrecenben rendezett XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus szervezőbizottságának tagja.
2012-2013. A Miskolci Egyetem BTK MFI Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által gondozott Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények Tanácsadó testületének tagja.
2012-2013. Részvétel a “Képzők képzése – Oktatói felkészítés esélyegyenlőségi és akadálymentesítési témájú programok oktatására info-kommunikációs területen” c. képzésben és tanúsítvány szerzése.
2012-2014. Részvétel a TÁMOP-5.4.6.A-12/2-2012-0031 jelű “A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése” c. projektben („Bevezetés az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiákba” címmel kurzus tartása a DE Informatikai Karán).
2013. MANYE választmányi tag.
A 2013. június 21-én a Debreceni Egyetem Informatikai Karán rendezett “A könyvtártörténettől a jövő internetéig” c. konferencia szervezője és levezető elnöke.
2013-2014. Részvétel a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 jelű “Future Internet Research, Services and Technology – FIRST” c. projektben.
2015. szeptember 1. Részfoglalkozású főiskolai tanár (Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Könyvtár Tanszék).
2015-2019. Csoportvezető, DRHE Informatikai Szolgáltató Csoport.
2015. október 19-21. 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2015). Győr, Hungary, 19-21 October, 2015. Member of the Technical Program Committee.
2016. szeptember 1. Főiskolai tanár (Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Könyvtár Tanszék, majd Matematika és Informatika Tanszék).
2016. október 16-18. 7th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2016). Wroclaw, Poland, 16-18 October, 2016. Member of the Technical Program Committee.
2017. szeptember 11-14. 8th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2017). Debrecen, Hungary, 11-14 September, 2017. Member of the Technical Program Committee.
2017-. Tanszékvezető (DRHE Matematika és Informatika Tanszék).

Publikációk

a) Legfontosabb publikációk (10 db):

István Boda, Erzsébet Tóth, István Csont, László T. Nagy: The use of mythological content in virtual learning environment. In: Péter Baranyi (ed.): Proceedings of the 8th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2017). (Debrecen, Hungary, 2017.09.11 – 2017.09.14) Piscataway: IEEE Computer Society, 2017. 307-314. (ISBN 978-1-5386-1264-4) DOI: http://dx.doi.org/10.1109/CogInfoCom.2016.7804559

Boda István Károly – Porkoláb Judit: A szimbolikus-mitologikus látásmód és az allúziók szerepe Füst Milán Levél Oidipúsz haláláról c. versében. In: Gecső Tamás (szerk.): Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban. Budapest: Tinta K. 2016. 7-13. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 192.) (ISBN: 978-963-409-067-0)

István Boda, Erzsébet Tóth, István Csont, László T. Nagy: Developing a knowledge base of ancient literary texts in virtual space. In: Péter Baranyi (ed.): Proceedings of the 7th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2016). (Wrocław, Poland, 2016.10.16 – 2016.10.18) Wrocław: IEEE, 2016. 263-270. DOI: http://dx.doi.org/10.1109/CogInfoCom.2016.7804559 (ISBN: 978-1-5090-2643-2)

Boda István Károly – Porkoláb Judit: Verbális és vizuális üzenetek. Nyelv és kép találkozása Orbán Ottó Hajnal Gabriella gyapjúból szőtt, piros-kék emberfejei című ciklusában. In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv és kép. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta K. 2015. 21-30. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 176.)

Boda István Károly – Porkoláb Judit: A pásztorköltészettől a posztmodern utópiáig. Hipertextuális kapcsolatok az idillt ábrázoló költői és prózai szövegekben. In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv, kultúra, társadalom. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta K. 2015. 17-24. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 177.)

István Boda, Erzsébet Tóth, István Csont, László T. Nagy: Toward a knowledge base of literary content focusing on the ancient Library of Alexandria in the three dimensional space. In: CogInfoCom 2015. Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications / ed. by Péter Baranyi, Anna Esposito, Péter Földesi, Gábor Vattay. Győr, Hungary, 19-21. October 2015. Budapest: IEEE Hungary Section, 2015. 251–258. ISBN 978-1-4673-8128-4, DOI: 10.1109/CogInfoCom.2015.7390600

Boda István Károly – Porkoláb Judit: Az interkulturális kommunikáció és a hipertext: a különböző kultúrák találkozása a hipertextuális szövegekben. T. S. Eliot: Animula. In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyaklorlata. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta K. 2013. 26-31. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 154.)

Károly István Boda; Judit Porkoláb: Semiotic-textological approaches to literary discourse. In: István Csűry (ed.): Fifteen Years of Research in Text Linguistics. The Officina Textologica Project. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó–Debrecen University Press, 2013. 107-134. (Officina Textologica 18) (ISSN 1417–4057; ISBN 978–963–318–379–3)

Boda István Károly – Porkoláb Judit: A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában. Debrecen: Debreceni Egyetemi K. 2012. – 233 p.

Boda I. Károly – Porkoláb Judit: A hipertext alkalmazása a szövegek értelmezésében. – Debrecen, 2003. – 145 l. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai, 81. – szerk. Jakab László.) (megjelent díszkötésben is)

további információk: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=2958

b) Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10038336

Kutatási projektek

Könyvtári tartalmak 3D és térbeli hipertext formában történő megjelenítése az ókori Alexandriai Könyvtár Kallimakhosz által kidolgozott osztályozási rendszerének alapján.

Előadások

Boda István Károly: Publikációk, előadások

További elérhetőségek, weboldalak

Boda István Károly nyitólapja (Önéletrajz, Kutatási terület, Publikációk, Tárgyak)