Dr. Pinczés Tamás

DRHEDr. Pinczés Tamás

Információk

Név

Dr. Pinczés Tamás

Email

pinczes.tamas@drhe.hu

Beosztás

tanszékvezető, főiskolai docens

Tudományos fokozat

PhD.

Közvetlen telefonszám

+36 52 518506

Telefon mellék

18506

Kutatási terület tudományági besorolása

Neveléstudomány

Szoba

I/126

Oktatott tárgyak

Testnvelés tantárgy-pedagógia 1-4.

Atlétika 1-4.

Sportmozgások elmélete és módszertana 1-2.

A fejlesztős fő területei, módszertani alapjai

A differenciált tanulásirányítás módszertana

Intézményi megbízatások

Fegyelmi bizottság-tag

Közművelődési és Sportbizottság-tag

Mentortanár (DRHE)

Szabdidősport-szervező óvodapedagógusi, tanítói szakirányú továbbképzési szak (szakfelelős)

Szakmai megbízatások

Magyar Sporttudományi Társaság

Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete – Hungarian Educational Research Association (Sportpedagógiai szakosztály)

Szakmai önéletrajz

2000-2004 Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Debrecen

2005-2010 Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

2010-2011 Testnevelési Egyetem, Budapest

2011-2015 Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola (Egészségnevelési alprogram)

Végzettségek:

2010. Biológia-Testnevelés szakos tanár

2010. Sportedző (atlétika)

2011. Okleveles Testnevelő tanár

2015. PhD (doktori) fokozat (Neveléstudomány), Szegedi Egyetem

Munkahelyek: 

2010-2013 Debreceni Sportcentrum-Utánpótlás menedzser

2013-2015 Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája-Testnevelő tanár

2015-2016 Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet, Testnevelési tanszék-tanársegéd

2016- Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet, Testnevelési tanszék- Tanszékvezető, adjunktus

Publikációk

a) Legfontosabb publikációk:

 

b) Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10036838