Dr. Fekete Károly

DRHEDr. Fekete Károly

Info

Email

feketek@drhe.hu

Position

Professor

Scientific degree

PhD., dr. habil.

Direct phone number

+36 52 518548

Phone extension

18548

Room

I/114

Institutional mandates

egyetemi tanár

/english/

professor

Professional assignments

Választott szakmai szervezeti tisztségek, címek:

2005. szeptember 1-től – jelenleg is – A MORE Doktorok Kollégiumának alelnöke
2004-től a Generális Konvent Liturgiai Bizottság elnöke
2005 novemberétől – jelenleg is – az MTA Debreceni Területi Bizottságának főtitkára
2007–2011 a MAB Hit- és vallástudományi bizottságának tagja
2007-től az Országos Kálvin Emlékbizottság tagja
2003-tól – jelenleg is – a Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűlésének alkotótagja
2008-tól a Tiszántúli Református Egyházkerület sajtóügyi előadója
2009–2011 a MAB szakértői testületének tagja

 

Egyéb szakmai szervezeti tisztségek, címek:

1983-tól – jelenleg is a Gasellschaft der Orgelfreunde e. V. (GDO)-nak
1987-től a Református Egyház Doktorok Kollégiumának tagja
1989-től – jelenleg is – tagja az Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie e. V. (IAH)-nak
1993-tól – jelenleg is – a Református Tiszántúl című egyházkerületi lap főszerkesztője
1995-től a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány kuratóriumának tagja
1997 októberétől 2005. július 31-ig a Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsának elnöke
1998-tól a Theológiai Szemle Szerkesztőbizottságának tagja
1998-tól a Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány kuratóriumának elnöke
2003-2008 között a Magyarországi Református Egyház Zsinatának tagja
2004-től a Collegium Doctorum szerkesztőbizottsági tagja
2007. október 8-tól a „Reformátusok Lapja” főmunkatársa
2007-től a Református Szemle (Kolozsvár) szerkesztőbizottsági tagja
2007-től a Mediárium c. lap szerkesztőbizottságának tagja
2007-től az Igazság és Élet c. lap szerkesztőbizottságának tagja
2008-tól a Magyarországi Református egyház Zsinatának póttagja
2011-től a Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsának elnöke

CV

Végzettség és szakképzettség: Református lelkészi oklevél, Zsinati Lelkészképesítő Bizottság, 1989

Jelenlegi munkahely: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Teológiai Intézet, Gyakorlati Teológiai Tanszék – egyetemi tanár

Tudományos fokozat: PhD (hittudomány), 1998

Tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: Dr. habil, 2009, EHE Budapest

Másodállásban végzett oktatói tevékenység: 1989. február 15. – 1992. augusztus 31.
Főállású egyetemi oktatói tevékenység kezdete: 1992. szeptember 1.

Nem a DRHE-n végzett oktatói tevékenység:

1992-1995: Hitvallásismeret oktatása (Wargha István Pedagógiai Főiskola hitoktató szak)
1991-1997: Liturgika oktatása (Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola)
1993-tól folyamatosan: Liturgika oktatása (Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar)
2002-2004: Retorika kurzusok (Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete)
2009-2013: Liturgika, Homiletika (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet)

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

Új szakok indításában játszott vezető szerep:

1997-2005 között a DRHE rektora. Debrecenben végbement a teológiai oktatás reformja és struktúraváltása
A Báb és dráma a hitoktatásban című szakirányú továbbképzési program akkreditáltatása
A Pasztorálpszichológia szakirányú továbbképzés beindítása
2002/2003., a debreceni képzési helyszínen vallástanár szak indulása
2003-tól az Egyházi szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzés a DRHE-n
2004-től a DE Wargha István Pedagógiai Főiskolai Karán a hitoktató képzés újraindítása
2006: a katechéta-lelkipásztori munkatárs alapszak indítása

Új módszerek és tanegységek (tantárgyak) sikeres bevezetése:

1997. szeptember 5-én a Kenézy Kórház egyetemünk oktató kórháza
1999/2000. tanévtől a lelkészképzés 12 szemeszteres képzésként való működése
A gyakorló-gyülekezeti hálózat kiépítése
A 10 szemeszteres teológus szak beindítása és különböző betétlapos képzések szervezése

Vezetői tapasztalat:

1997. augusztus 1-től 2005. július 31-ig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) rektora
1998. november 8 – 1999. december 31.: a Debreceni Egyetemi Szövetség szenátusának alelnöke
A DRHE Doktori Iskolája megalakulásának irányítása
2000. június: a Debreceni egyetem és a DRHE közötti társulási szerződés megkötése
2000. július: együttműködési megállapodás megkötése a budapesti Protestáns Missziói Tanulmányi Intézettel
2001. szeptember: megállapodás a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolával
Az egyetem infrastrukturális és belső felújítási munkáinak megszervezése
2007. július 1-től 2011.december 31-ig az MTA Debreceni Területi Bizottságának titkárságvezetője
2011. augusztus 1-től a DRHE rektoraként az integrációs összerendeződés vezetése

Publications

a) Legfontosabb publikációk:
Fekete Károly: Makkai Sándor – A teológiai professzor, In: Szerk.: Kovács Ábrahám Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Budapest; Nagyvárad: L’Harmattan; Partiumi Keresztény Egyetem Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete, 2016. pp. 65-84. (Magyar Protestáns Teológiatörténeti Könyvtár)
Fekete Károly: Csikesz Sándor és a debreceni egyetemi templom, In: Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond, Szerk.: Oláh Róbert “Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem”: Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015. pp. 130-148. (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai)
Fekete Károly : A Heidelbergi Káté magyarázata, Budapest: Kálvin Kiadó, 567 p.
Fekete Károly: A Heidelbergi Káté szerepe a felnőttképzésben, In: Szerk.: Fekete Károly, Szerk.: Ferencz Árpád Vigasztaló ismeret: Tanulmányok a Heidelbergi Káté teológiájáról. Budapest: Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2013. pp. 127-151.
Fekete Károly: A kor és az igehirdetés kapcsolata, In: Szerk.: Szabó Lajos Homiletika ökumenikus palettán: Együttgondolkodó előadások az igehirdetésről. Budapest: Luther Kiadó, 2013. pp. 91-114.
Fekete Károly: A Tízparancsolat üzenetei a Heidelbergi Káté szerint, In: Szerk.: Hodossy-Takács Előd A tíz Ige: Tanulmánykötet Marjovszky Tibor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2013. pp. 169-223. (Acta theologica Debrecinensis; 5.)
Fekete Károly: Kálvin és az istentisztelet, In: Szerk.: Fazakas Sándor Kálvin időszerűsége: Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Budapest: Kálvin Kiadó, 2009. pp. 140-181.
Fekete Károly : A Barmeni Teológiai Nyilatkozat, Budapest: Kálvin Kiadó, 163 p.
Fekete Károly : Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága, Debrecen: Debreceni Református Kollégium, 330 p. (Dissertationes Theologicae; 3.)
Fekete Károly : Jakab apostol levelének magyarázata, Budapest: Kálvin Kiadó, 142 p.
b) Publikációs lista (MTMT):
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10019013
/english/
Fekete Károly: Makkai Sándor – A teológiai professzor, In: Szerk.: Kovács Ábrahám Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Budapest; Nagyvárad: L’Harmattan; Partiumi Keresztény Egyetem Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete, 2016. pp. 65-84. (Magyar Protestáns Teológiatörténeti Könyvtár)
Fekete Károly: Csikesz Sándor és a debreceni egyetemi templom, In: Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond, Szerk.: Oláh Róbert “Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem”: Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015. pp. 130-148. (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai)
Fekete Károly : A Heidelbergi Káté magyarázata, Budapest: Kálvin Kiadó, 567 p.
Fekete Károly: A Heidelbergi Káté szerepe a felnőttképzésben, In: Szerk.: Fekete Károly, Szerk.: Ferencz Árpád Vigasztaló ismeret: Tanulmányok a Heidelbergi Káté teológiájáról. Budapest: Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2013. pp. 127-151.
Fekete Károly: A kor és az igehirdetés kapcsolata, In: Szerk.: Szabó Lajos Homiletika ökumenikus palettán: Együttgondolkodó előadások az igehirdetésről. Budapest: Luther Kiadó, 2013. pp. 91-114.
Fekete Károly: A Tízparancsolat üzenetei a Heidelbergi Káté szerint, In: Szerk.: Hodossy-Takács Előd A tíz Ige: Tanulmánykötet Marjovszky Tibor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2013. pp. 169-223. (Acta theologica Debrecinensis; 5.)
Fekete Károly: Kálvin és az istentisztelet, In: Szerk.: Fazakas Sándor Kálvin időszerűsége: Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Budapest: Kálvin Kiadó, 2009. pp. 140-181.
Fekete Károly : A Barmeni Teológiai Nyilatkozat, Budapest: Kálvin Kiadó, 163 p.
Fekete Károly : Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága, Debrecen: Debreceni Református Kollégium, 330 p. (Dissertationes Theologicae; 3.)
Fekete Károly : Jakab apostol levelének magyarázata, Budapest: Kálvin Kiadó, 142 p.
Publication list:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10019013