Dr. Gaál Sándor

DRHEDr. Gaál Sándor

Info

Email

gaals@drhe.hu

Position

Head of Department, Associate Professor

Scientific degree

PhD.

Direct phone number

+36 52 518561 | +36 52 518539

Phone extension

18561 | 18539

Discipline classification of the research area

Theological Sciences

Room

II/205 | II/233

Subjects taught

Gyülekezetépítés

Diakónia

Ifjúsági misszió a gyakorlatban

Gyülekezeti gazdálkodás és adminisztráció

Institutional mandates

Missziói és Felekezettudományi Tanszék tanszékvezető Hitéleti szak

5.évf. évfolyamfelelős

Fegyelmi Bizottság elnök

Professional assignments

Lelkipásztor: Nyíregyházi Református Egyházközség

Esperes: Nyírségi Református Egyházmegye

MRE Zsinat tag

MRE Zsinata Missziói Bizottsági tag

MRE Doktork Kollégiuma Missziológia Szekció elnök

Tiszántúli Református Egyházkerület Missziói Bizottság tag

Bütösi Missziói Alapítvány Kuratóriuma tag

Both Antal alapítvány Kuratóriumi tag

Publications

a) Legfontosabb publikációk:
Könyv:
„A Kezdeményező egyház” – Victor János Egyházépítő szolgálata, különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre DRHE Debrecen. 2006. Dissertationes Theologicae 7.
Tanulmányok:
De dominee in het midden- dwaalwegen en uitwegen. In. Amt und Professionalitat. Szerk. R.Ruard Ganzevoort-Fazakas Sándor. Debrecen. 2001. 93-98.
Állomások a magyar protestáns misszió elmúlt másfél évtizedének térképén. In. En Christo. Szerk.: Gaál Sándor. Debrecen. 2004. 148-163.
„ Ahol az egyház alapfunkciói végbemennek” In. Győri István (szerk.): Hit és tudomány, Debrecen-Sárospatak, 2005, 74-79.o.
Quo Vadis? Diakónia In. Református Szeretet Szolgálat Diakóniai folyóirat 2007/2. 9-11.
Mission Impulses in John Calvin’s Theology In.Acta Missiologiae Vol.2, 2009.105-111.
A Biblia egésze, mint a nevelés eszköze és a teljes nevelés a Biblia által In. Biblia és pedagógia szerk. Drávicki Sándor, Nyíregyháza, Jedlik-Okteszt 2009.11-26.
Közösség és önkéntesség – az önkéntesség teológiai gyökerei In. Kezdetben volt az ige, szerk. Peres Imre, Debrecen 2011.423-428, In. Gyülekezeti modellek, programelemek az önkéntesség jegyében, Magyar Református Szeretetszolgálat, Budapest 2011.9-14
A megszólaltatott igehirdetés lehetősége és felelőssége, In. „Krisztusért járva követségben”– tanulmánykötet 3. Acta Theologica Debreceniensis 2012. 283-290.
Egyházi jövőkép – milyen egyházat akarunk?, Református Tiszántúl 2012.3-4.sz. 1-2. valamint Kálvincsillag, a Magyar református Egyház Lapja 2012.50-53.

b) Publikációs lista (MTMT):
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10038879
/english/
„A Kezdeményező egyház” – Victor János Egyházépítő szolgálata, különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre DRHE Debrecen. 2006. Dissertationes Theologicae 7.
De dominee in het midden- dwaalwegen en uitwegen. In. Amt und Professionalitat. Szerk. R.Ruard Ganzevoort-Fazakas Sándor. Debrecen. 2001. 93-98.
Állomások a magyar protestáns misszió elmúlt másfél évtizedének térképén. In. En Christo. Szerk.: Gaál Sándor. Debrecen. 2004. 148-163.
„ Ahol az egyház alapfunkciói végbemennek” In. Győri István (szerk.): Hit és tudomány, Debrecen-Sárospatak, 2005, 74-79.o.
Quo Vadis? Diakónia In. Református Szeretet Szolgálat Diakóniai folyóirat 2007/2. 9-11.
Mission Impulses in John Calvin’s Theology In.Acta Missiologiae Vol.2, 2009.105-111.
A Biblia egésze, mint a nevelés eszköze és a teljes nevelés a Biblia által In. Biblia és pedagógia szerk. Drávicki Sándor, Nyíregyháza, Jedlik-Okteszt 2009.11-26.
Közösség és önkéntesség – az önkéntesség teológiai gyökerei In. Kezdetben volt az ige, szerk. Peres Imre, Debrecen 2011.423-428, In. Gyülekezeti modellek, programelemek az önkéntesség jegyében, Magyar Református Szeretetszolgálat, Budapest 2011.9-14
A megszólaltatott igehirdetés lehetősége és felelőssége, In. „Krisztusért járva követségben”– tanulmánykötet 3. Acta Theologica Debreceniensis 2012. 283-290.
Egyházi jövőkép – milyen egyházat akarunk?, Református Tiszántúl 2012.3-4.sz. 1-2. valamint Kálvincsillag, a Magyar református Egyház Lapja 2012.50-53.

Publication list:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10038879