Dr. Gonda László

DRHEDr. Gonda László

Info

Email

gondal@drhe.hu

Email 2

rektori@drhe.hu

Position

Associate Professor

Scientific degree

PhD.

Direct phone number

+36 52 518559 | +36 52 518513

Phone extension

18559 | 18513

Discipline classification of the research area

Theological Sciences

Room

I/116

Professional assignments

A Nemzetközi Missziológiai Társaság ( IAMS) tagja
A Közép- és Kelet-Európai Missziológiai Társaság ( CEEAMS) tagja
A Magyarországi Református Egyház – Doktorok Kollégiuma tagja
A Doktorok Kollégiuma, Missziológiai Szekció titkára
A Magyar Vallástudományi Társaság tagja
A Magyarországi Református Egyház Ökumenikus Tanácsadó Testülete tagja
A Mission Studies folyóirat szerkesztőbizottsági tagja

CV

Született: Gyula, 1971.01.18.
Nős (1994), felesége:  Paszternák Klára, Waldorf-pedagógus, mentálhigiénés  szakember
Gyermekei: Bence László(1996), Márton József (1998), Zsófia Boglárka (2002), Janka Klára (2005)

Tanulmányok:

Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma 1985-1989
Debreceni Református Teológiai Akadémia 1990-1995
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken, Kampen, Hollandia, 1995-1997
Universiteit Utrecht, Hollandia (levelező doktori program, védés: 2008)

Végzettségek, tudományos fokozatok:

református lelkészi oklevél (M.Div.) – 1996 – Debreceni Református Teológiai Akadémia
református teológus (M.Th.) – 1997- Theologische Universiteit, Kampen, Hollandia
doktori fokozat ( Ph.D.) – szakirány: hittudományok – 2008 –  Universiteit Utrecht, Hollandia

A Magyarországi Református Egyház felszentelt lelkésze (1997)

Kutatási terület: a keresztyén misszió teológiája;  nemzetközi egyházi kapcsolatok;

Nyelvismeret:

Angol, középfok C
Német, középfok C
Holland, felsőfok C
Francia: szövegolvasás

Munkahelyek:

Debreceni Református Kollégium Fiúinternátusa, Debrecen,  nevelő, 1989-1990
Gyulai Református Egyházközség, Gyula, beosztott lelkész, 1997-1998
Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet, Budapest,  1998-2001
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, oktató,1997-

óraadó tanár, 1997-1999
egyetemi tanársegéd, 1999-2004
egyetemi adjunktus, 2004-2009
egyetemi docens, 2009-

Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, Erdély, Románia, vendégoktató, 2011-2016

Publications

a) Legfontosabb publikációk  (10 db):
KÖNYVEK / BOOKS
Önálló kötetek / Single-auther Books
The Service of Evangelism, the Evangelism of Service. The Impact of John R. Mott, Hendrik Kraemer, Johannes C. Hoekendijk, Willem A. Visser ’t Hooft on  the Development of the Understanding of Mission in the Reformed Church in Hungary, 1910-1968,  Zoetermeer, Boekencentrum, 2008.

Tanulmányok többszerzős kötetben / Multi-author Books

„Temető vagy laboratórium? Széljegyzetek az európai keresztyénség jövőjének kérdéséhez” in: Kustár Zoltán (szerk.): Orando et laborand. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007.évi értesítője, Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem  2007, 263-271.
„Unconnected Peripheries. The Unrealized Dutch-Hungarian Reformed Missionary Plans in Indonesia, 1946-1949”, in:Kovács Ábrahám (szerk.): Calvinism on the Peripheries. Religion and Civil Society in Europe, Budapest, L’Harmattan, 2009, 257-266.
„In der Welt ausgesät: Diaspora – was bedeutet es in Ungarn”, in: Epting, Karl-Christoph – Wartenberg, Günther (szerk.): Kirchengeschichte als Diasporawissenschaft. Beihefte Evangelische Diaspora, Leipzig s.d. [2009], 27-39.
– Jackson, Darrell – Avtzi, Kyriaki, „Theme 8. Mission and Unity – Ecclesiology and Mission” in: Balia, Daryl – Kim, Kirsteen (eds.), Witnessing to Christ Today. Edinburgh 2010. Vol. II., Oxford, Regnum Books International, 2010, 199-221.
„ ’Indonézia üzen’ – A közös holland-magyar református indonézia-misszió terve” in: Pusztai Gábor – Bozzay Réka (szerk.), , Debrecen, Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszék, , 2010., 345-359
Hoekendijk, Bossey, Hungary” in: Religion in Eastern Europe, XXV/3. (August 2005), pp. 38-47.

Szakfolyóiratban megjelent tanulmányok / Periodicala

A protestáns iskola mint misszió? Missziológiai szempontok iskoláink küldetés-értelmezéséhez”  in: Credo, XII/1-2 (2006), 39-48.
„Egység és evangélizáció. Új hangsúlyok az Egyházak Világtanácsa missziói munkájában” in: Református Tiszántúl XV/2-3 (2007), 8-9.
„Meghívás a hit asztalához. Gondolatok a missziói kommunikáció kérdéséhez” in: Mediárium II/1-2 (2008.), 12-17.
„Élő kövek, diaszpórában” in: Credo, (2009 különszám), 80-84. .

Elektronikus publikációk / On-line publications:

„Misszió és stratégia” in: http:// strategia.lutheran.hu (2007.10.27.)

b) Publikációs lista (MTMT):
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10038994
/english/
BOOKS
Single-auther Books
The Service of Evangelism, the Evangelism of Service. The Impact of John R. Mott, Hendrik Kraemer, Johannes C. Hoekendijk, Willem A. Visser ’t Hooft on  the Development of the Understanding of Mission in the Reformed Church in Hungary, 1910-1968,  Zoetermeer, Boekencentrum, 2008.

Multi-author Books

„Temető vagy laboratórium? Széljegyzetek az európai keresztyénség jövőjének kérdéséhez” in: Kustár Zoltán (szerk.): Orando et laborand. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007.évi értesítője, Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem  2007, 263-271.
„Unconnected Peripheries. The Unrealized Dutch-Hungarian Reformed Missionary Plans in Indonesia, 1946-1949”, in:Kovács Ábrahám (szerk.): Calvinism on the Peripheries. Religion and Civil Society in Europe, Budapest, L’Harmattan, 2009, 257-266.
„In der Welt ausgesät: Diaspora – was bedeutet es in Ungarn”, in: Epting, Karl-Christoph – Wartenberg, Günther (szerk.): Kirchengeschichte als Diasporawissenschaft. Beihefte Evangelische Diaspora, Leipzig s.d. [2009], 27-39.
– Jackson, Darrell – Avtzi, Kyriaki, „Theme 8. Mission and Unity – Ecclesiology and Mission” in: Balia, Daryl – Kim, Kirsteen (eds.), Witnessing to Christ Today. Edinburgh 2010. Vol. II., Oxford, Regnum Books International, 2010, 199-221.
„ ’Indonézia üzen’ – A közös holland-magyar református indonézia-misszió terve” in: Pusztai Gábor – Bozzay Réka (szerk.), , Debrecen, Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszék, , 2010., 345-359
Hoekendijk, Bossey, Hungary” in: Religion in Eastern Europe, XXV/3. (August 2005), pp. 38-47.

Periodicala

A protestáns iskola mint misszió? Missziológiai szempontok iskoláink küldetés-értelmezéséhez”  in: Credo, XII/1-2 (2006), 39-48.
„Egység és evangélizáció. Új hangsúlyok az Egyházak Világtanácsa missziói munkájában” in: Református Tiszántúl XV/2-3 (2007), 8-9.
„Meghívás a hit asztalához. Gondolatok a missziói kommunikáció kérdéséhez” in: Mediárium II/1-2 (2008.), 12-17.
„Élő kövek, diaszpórában” in: Credo, (2009 különszám), 80-84. .

On-line publications:

„Misszió és stratégia” in: http:// strategia.lutheran.hu (2007.10.27.)

b) Publication list:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10038994