Dr. Hodossi Sándor

DRHEDr. Hodossi Sándor

Info

Email

hodossi.sandor@drhe.hu

Position

Alumni Affairs Coordinator, College Associate Professor

Direct phone number

+36 52 518548

Phone extension

18548

Discipline classification of the research area

Theological Sciences

Room

II/114

Subjects taught

Institutional mandates


Alumni Affairs Coordinator

Professional assignments

MRE Doktorok Kollégiuma tag (pedagógiai szekció)

CV


Hodossi Sándor (1964) Teacher of Literature and Arts (MA)

Teacher of Religious Education (MA)

Teacher of Educational Science (MA)

Academic degree: PhD (2008) DRHE Theology

Research topics:

Christian Education in Hungary, Religious educational network in Hungary, Alumni Activities in Hungary

Publications


Publication list:
1. Hodossi Sándor: A „Z” generáció középiskolásainak világa és a Szentírás In: Baráth-Fekete – Kis (szerk): Ösztönző lelkiség: Tanulmányok Bodó Sára 60. születésnapja alkalmából   DRHE Debrecen, 2019. 109-117.
2. Hodossi Sándor: A konfirmációi felkészítés magyar református gyakorlata a konstruktivista tanulásfelfogás szempontjából In: Studia Debreceni Teológiai Tanulmányok 2017/1 28-35.
3. Hodossi Sándor: A felekezeti oktatás új negyedszázada: Tanulmányok Pusztai Gabriella tiszteletére/szerk: Bacskai Katinka In: Collegium Doctorum: Magyar Református Teológia 13:2 303-307 (2017)
4. Hodossi Sándor: A protestáns kollégium, mint meghatározó élmények forrása a 20. századi magyar szépirodalomban In: Stark – Baranyai – Szabó-Thalmeiner – Végh (szerk.): Határon innen és túl : A magyar nyelvű óvodapedagógus –és tanítóképzés időszerű kérdései Status, Csíkszereda 2014. 198-205.
5. Hodossi Sándor: A nyolcvanas évek egyházi iskolája diákszemmel: Két iskolaregény tanulságai In: Mediárium 9. évf. – 2015/ 3-4. 5-15.
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10055357

Lectures

– Internátusi emlékek, mint az identitás építőkövei Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója (DRK Debrecen 2017.03.04.)

– Személyes és szakmai identitás alakulásának összefüggései hitoktatónak készülő levelező tagozatos hallgatók körében Utak a 20. századi didaktikából (KRE TFK Nagykőrös 2016.11.10)

A dunántúli református tanítóképzés 140 éves történetének tanulságai. MRE Doktorok Kollégiuma Pedagógiai Szekció (Budapest, 2016.08.29.)

A keresztyén nevelés kihívásai Magyarországon a 21. században “25 éves a Kecskeméti Református Internátus” Jubileumi Országos Konferencia( Kecskemét, 2016.03.19.)

– Korszerű hagyománytisztelet a magyarországi református nevelésben. Science for Education – Education for Science Nemzetközi Tudományos Konferencia Konstantin Filozófus Egyetem Nyitra (Nitra, Szlovákia, 2015. 08.17-18.)

– A nyolcvanas évek egyházi iskolája diákszemmel, két iskolaregény tanulságai VIII. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia (NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron, 2014. 11. 27.)

Magyarországi református iskolák értékeinek összehasonlító vizsgálata “Jelentés a veteményeskertből” Nevelésügyi Konferencia Kolozsvár, Romániai Református Pedagógiai Intézet( Bethlen Kata Diakóniai Központ 2014. 10. 18.)

– Protestáns kollégium, mint meghatározó élmények forrása a 20. századi magyar szépirodalomban Egyetemi fokú óvodapedagógus és tanítóképzés időszerű kérdései (Babes-Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat 2014. 05.09.)

175 éve született Kalocsa Róza, az első magyar diplomás tanítónő Eötvös József és kora nemzetközi Konferencia (EJF Baja 2013.11.13.)

– Egyházi iskolák társadalmi megítélése internetes fórumok hozzászólásainak tükrében Társadalmi egyenlőtlenségek és az oktatási rendszer Európában Nemzetközi Tudományos Konferencia (Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézete, Pápa 2013. 03.22.)

– A református internátusi nevelés mai dilemmái MRE DC Pedagógiai szekció Komárom (2012. 08.22.)