Dr. Hörcsik Richárd

DRHEDr. Hörcsik Richárd

Info

Email

horcsikr@drhe.hu

Position

 Head of Department, Professor

Scientific degree

a tudomány kandidátusa, dr. habil.

Direct phone number

+36 52 518547

Phone extension

18547

Discipline classification of the research area

Doctor of Humanities, Candidate of History

Room

II/208

Professional assignments

Több nemzetközi társaságnak tagja. (International Calvin Research Conference, Scottis Church History Society, Stowarzyszenie Portius)
Magyarországon: A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Kazinczy Társaság, Magyar Comenius Társaság, D.Dr. Harsányi András Alapítvány kuratóriuma elnöke
1990-94; 1998-tól folyamatosan országgyűlési képviselő. 1992-94 között az első elnöke az Európai Ügyek Bizottságának, majd 2000-2006 között alelnöke, 2006-tól tagja és 2010-től pedig ismét elnöke
1990-94 között az Európa Tanács tagja
2004-től az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlés és annak, Kulturális Bizottságának a tagja. Részt vesz az EUMED egyetem szervezésében
2011 első hat hónapjában, a magyar unós elnökség alatt a COSAC elnöke
2013-ban a Közép Európai Kezdeményezés /KEK/ Parlamenti Dimenziójának elnöke

/english/

CV

1955-ben született református lelkész családban. A gimnáziumot az évszázados családi hagyományokat követve Sárospatakon végezte (1970-1974). Majd a Debreceni Református Teológiai Akadémián 1980-ban lelkészi oklevelet kapott jeles eredménnyel. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1982-ben kitüntetéses levéltárosi-, majd 1985-ben jeles eredménnyel középiskolai történelem tanári diplomát szerzett.
Ezután az egykori protestáns peregrinusok példáját követve a University of Edinburgh (New College) patinás falai között folytatta tanulmányait (1985-86). Kutatásokat végzett Oxforban, Londonban és az amerikai Bostonban, valamint (1990-ben) a michigani Grand Rapidsben a Calvin College-ban lévő H.H. Meeter Center-ben.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Levéltárának (Sárospatak) levéltárosa (1979-1983), megbízott (1983-1988) majd kinevezett igazgatója (1988-1994).
1984-ben az ELTE-n „summa cum laude” minősítéssel bölcsészdoktori, 1989-ben pedig kandidátusi címet nyert.

1995-ben meghívják a Debreceni Református Teológiai Akadémiára tanárnak. Közben 1995 és 1998 között A Miskolci Egyetem Regionális Gazdasági tanszékén az “Európai integráció” című tantárgyat oktatta, mint vendégelőadó.
1997-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen részt vett annak Doktori Iskolájának a megalapításában, első elnöke volt. 1999-ben a köztársasági elnök kinevezte a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre egyetemi tanárnak, ahol jelenleg is az Egyháztörténeti Tanszéket vezeti, majd a Debreceni Egyetemen habilitált doktorrá avatták.

Kutatási területei a protestáns egyház- és iskolatörténet (reformáció, kollégiumi gazdaságtörténet, peregrináció) és az európai integráció néhány területe. Tagja több hazai és külföldi szakmai-tudományos társaságnak, mint például a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának (Budapest), a Calvin Research Conference-nek (Grand Rapids), a Scottish Church History Society-nek (Edinburgh) és a Stowarzyszenie Portius-nak (Krosno).

/english/

Publications

a) Legfontosabb publikációk:
az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen:
1. Hörcsik Richárd: Makkai László és Sárospatak. Adatok Makkai László első „egyházi szolgálatához”., In:„Krisztusért járva követségben…” Teológia-igehirdetés-egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára. Szerk.: Fazakas Sándor- Ferencz Árpád. Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Debrecen,, 2012. pp. 495-513
2. Hörcsik Richárd: Az Európai Unió és Trianon. Történelmi áttekintés., Átjárható határok. Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Szerk. Fekete-Kustár-Kovács, Debrecen 2011., pp. 243-258
3. Hörcsik Richárd: Álom és valóság Európában – EU tagságunk öt éve, Confessio, 36. évf. 2010. 4. szám, pp. 32-41
4. Hörcsik Richárd: Kálvin 16. századi magyarországi recepciója., In: Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. (szerk. Fazakas Sándor) Kálvin Kiadó, Budapest,2009. pp. 13-37
5. Hörcsik Richárd: The Meeting of Peripheries: Scottish and Hungarian Connections in the Second Half of the 19th Centrury., In: Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe. (Ed. Ábrahám Kovács and Béla Baráth). Larmattan. Budapest, 2009. pp. 66-77
az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció :
1. Hörcsik, Richard: Churches, Christian values and the European Union., Church and Culture. Edit. Leo J. Koffeman and Elod Hodossy-Takacs. Debrecen.2007. pp. 47-55
2. Hörcsik Richard: „Bodrog partján van egy város…” Tanulmányok Sárospatak történetéből., Napkút Kiadó, Budapest,2007. pp. 1-225
3. Hörcsik, Richard: Debrecen, Universitat., In: Religion in Geschichte und Gegenwart. 4. Auflage. Band 2. Tübingen, 2004. p. 608
4. Hörcsik Richard: A Sárospataki Református Kollégium diákjai, 1615-1777., Sárospatak, 1998. pp. 1-397
5. Hörcsik Richard: A Sárospataki Református Kollégium gazdaságtörténete 1800-1919., Sárospatak,1996. pp. 1-173

b) Publikációs lista (MTMT):
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10038567
/english/
1. Hörcsik Richárd: Makkai László és Sárospatak. Adatok Makkai László első „egyházi szolgálatához”., In:„Krisztusért járva követségben…” Teológia-igehirdetés-egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára. Szerk.: Fazakas Sándor- Ferencz Árpád. Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Debrecen,, 2012. pp. 495-513
2. Hörcsik Richárd: Az Európai Unió és Trianon. Történelmi áttekintés., Átjárható határok. Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Szerk. Fekete-Kustár-Kovács, Debrecen 2011., pp. 243-258
3. Hörcsik Richárd: Álom és valóság Európában – EU tagságunk öt éve, Confessio, 36. évf. 2010. 4. szám, pp. 32-41
4. Hörcsik Richárd: Kálvin 16. századi magyarországi recepciója., In: Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. (szerk. Fazakas Sándor) Kálvin Kiadó, Budapest,2009. pp. 13-37
5. Hörcsik Richárd: The Meeting of Peripheries: Scottish and Hungarian Connections in the Second Half of the 19th Centrury., In: Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe. (Ed. Ábrahám Kovács and Béla Baráth). Larmattan. Budapest, 2009. pp. 66-77

1. Hörcsik, Richard: Churches, Christian values and the European Union., Church and Culture. Edit. Leo J. Koffeman and Elod Hodossy-Takacs. Debrecen.2007. pp. 47-55
2. Hörcsik Richard: „Bodrog partján van egy város…” Tanulmányok Sárospatak történetéből., Napkút Kiadó, Budapest,2007. pp. 1-225
3. Hörcsik, Richard: Debrecen, Universitat., In: Religion in Geschichte und Gegenwart. 4. Auflage. Band 2. Tübingen, 2004. p. 608
4. Hörcsik Richard: A Sárospataki Református Kollégium diákjai, 1615-1777., Sárospatak, 1998. pp. 1-397
5. Hörcsik Richard: A Sárospataki Református Kollégium gazdaságtörténete 1800-1919., Sárospatak,1996. pp. 1-173

Publication list:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10038567