Dr. Kovács Ábrahám

DRHEDr. Kovács Ábrahám

Info

Email

kovacs.abraham@drhe.hu

Position

Associate Professor

Scientific degree

PhD., dr. habil.

Direct phone number

+36 52 518573

Phone extension

18573

Room

II/226

Subjects taught

Tantárgyfelelős és oktatott tantárgyak

R010 Teológiai Enciklopédia

R011 Hitvallásismeret 1

R012 Hitvallásismeret 2

R013 Filozófiatörténet

R014 Korai Dogmatörténet

R017 Keresztyén hitünk alapjai

R-EN253 Reformed Theology in Central and Eastern Europe

R-EN 256 Introduction to Theology

(Szabadon és kötelezően választható tantárgyak nincsenek felsorolva. Lásd Neptun)

/english/

Institutional mandates

Évfolyamfelelős

2011. szept. 1.-2017 szept.

2019. szept. 1-

Könyvtárbizottság

2011. szept. 1. – 2017. aug. 31.

Tanulmányi és Művészeti Bizottság

2012. szept. 1. –

/english/

Professional assignments

Tagság (itthon)

1. Magyarországi Vallástudományi Társaság, főtitkár (MTA NKI)

2. Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag

3. DAB, hit- és vallástudományi munkabizottság, titkár

4. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont,

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

5. Közép-kelet Európai Reformáció és Protestantizmus Kutató Intézet,

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

6. Magyarországi Református Egyház, Doktorok Kollégiuma, köztestületi tag

7. Magyarországi Református Egyház, Doktorok Kollégiuma, Vallástudományi Szekció, elnök

8. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, rendszeres teológiai és egyháztörténeti

szekciók tag

9. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Vallásközi Dialógus Bizottság, tag

 

Tagság (külföld)

1. European Association for the Study of Religion (EASR) vice president, alelnök

2. North American Paul Tillich Society, USA, tag

3. European Society for the Study of Science and Theology (EASSTh), tag

4. Central and Eastern European Association for Mission Studies (CEEAMS),

titkár

5. Ecclesiastical History Society (EHS), Nagy Britannia, tag

6. Scottish Church History Society (SCHS), Skócia, tag

7. British Association for the Study of Religion (BASR), tag

8. American Academy of Religion (AAR), USA, tag

9. ISORECEA, tag

/english/

CV

Név:     Dr. Kovács Ábrahám
Elérhetőségek:
email: abraham.kovacs@ptsem.edu, kovacs.abraham@drhe.hu      
telefon: 52/414-744 m. 18573
Végzettség-diplomák: Elnyert képesítések időrendben

történelem tanár (M.A.), KLTE, Debrecen                                          1997

teológus-lelkész (M.Div.), DRTA, Debrecen                                        1997

vallástörténet, teológia (Th.M. Princeton, USA)                                 1998

Tudományos fokozatok

Kovács Ábrahám a Ph.D. doktori fokozatot summa cum laude minősítéssel 2003-ban szerezte meg teológiából az Edinburghi Egyetemen, Skóciában. Ezután 2011-ben a Dr. habil és az egyetemi magántanári címet is megszerezte a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen rendszeres teológiából.

Elismerések és ösztöndíjak

2018                  Magyar köztársaság,  Magyar Arany Érdemkereszt, polgári tagozat

2016                     Fulbright Scholarship, Princeton, USA

2008-2011          Bolyai János ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia

2012                     MTA, Bolyai ösztöndíj, kiemelkedő minősítés

2010                     Royal Society of Edinburgh, Edinburgh, Scotland

2008                     Fulbright Scholarship, Princeton, USA

Előadások külföldön:

2019 Pretoria University, Dél-Afrika, vendégprofesszor

2018, Sogang University, Dél-Korea, guest professor

2018 – Selye János Egyetem, professzor, rendszeres teológia

2017  Yonsei University, Dél-Korea, vendégprofesszor (féléves kurzus doktoranduszoknak)

2015 – Partiumi Keresztyén Egyetem, profeszor, teológia és vallástudomány

2015, Edinburgh University, Glasgow University vendégelőadás

2014 PUTS, Dél-Korea, vendégprofesszor (féléves kurzus mester szakos diákoknak)

2014 Seoul National University, guest professor

2012 Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet, Románia, Erdély, vendégoktató

2011 Vienna University, Austria, vendégoktató

2010 University of Edinburgh, vendégelőadó

2010 Yale-Edinburgh konferencia, Edinburgh, Skócia, előadás

2009 – Protestáns Teológiai Intézet, Románia, Kolozsvár vendégoktató

2008 Yale University, USA, vendégelőadó

2008 Austin Presbyterian Theological Seminary, Austin USA, vendégelőadó

2008 Vienna University, Austria, vendégoktató

2007 Osijek-Eszék, Evangelical Theological Seminary, Horvátország, vendégoktató

2005 Edinburgh University, Skócia, vendégelőadó

2003 AAR, Atlanta, USA

2003 EASR, Bergen, Norvégia

2002 EASR, Párizs, Franciaország

2001 EASR, Cambridge, Egyesült Királyság

1999 Wroclaw, Lengyelország

 

Kutatás, tevékenységi kör

Teológusként kiemelten foglalkozik a keresztyén teológián belül a hagyományos és liberális vallástudományi teológia valamint a református teológia és a világvallások teológiájának kapcsolatával. Fő érdeklődési körei közé tartozik a krisztológia, eszkatológia és antropológia. Számos munkát írt a zsidómisszió, a millennializmus és az eszkatológia témakörében. A rendszeres teológiai munkásságában a történészi végzettségét és vallástörténeti szakmai ismereteit kiválóan kamatoztatta ösztöndíjas kutatásai révén. Az Edinburghi Egyetemen rendszeres teológiai, vallástudományi és egyháztörténeti tanszékével számos közös projektben vett részt. A dél-afrikai Stellenbosch, a glasgowi egyetem rendszeres teológiai tanszékével nemzetközi konferenciákat szervez különböző dogmatikai témákban.

A Hatvani István Teológiai Kutatóközpont sorozatainak (Tudomány és Teológia, Kálvinizmus és teológia) szerkesztésében részt vesz.

Elindítója, és főszerkesztője Prof. Dr. Baráth L. Béla egyetemi tanárral a Magyar Protestáns Teológiai Könyvtár sorozatnak, amely éves konferenciákat szervez 2014-től kezdődően.

Kezdeményezője és sorozat szerkesztője Prof. Dr. Bölcskei Gusztáv ny. püspökket a Koreai Kortárs Teológia sorozatnak 2015-től.

A Hun-Han Theological Forum (magyar-koreai rendszeres teológiai fórum) létrehozója, fő társszervezője 2015-től.

A Magyarországi Református Egyház, Doktorok Kollégiuma, Vallástudományi szekció elnöke és számos vallásteológiai konferencia, valamint munka szervezője.

Több angol  nyelvű nemzetközi konferencia főszervezője (2008 (DRHE), 2011 és 2013 (Langham), 2015  (DRHE), 2011 (EASR Budapesten az Európai Vallástudományi Társaság éves konferenciája) valamint a HHTF (2015,2016,2018).

Történészként foglalkozott a magyar protestáns 19. századi egyház- és teológiatörténettel, amelyből alapkutatások után könyvet írt (L’Harmattan könyvek). A zsidó keresztyén polémia, a protestáns hitvallások és a skót és magyar, valamint angolszász (angol és amerikai) és magyar teológia-, társadalom- és szellemtörténetnek meghatározó kutatója (könyv Peter Lang kiadónál). Jelenleg, többek közt az összehasonlító vallásteológiák szakterületét kutatja, amelynek 1997-től legelső kutatói közé sorolható (könyv Continuum, Brill, Edinburgh University Press).

Kigondolója és elindítója a Vallástudományi Könyvtár sorozatnak, amelyet Magyar Vallástudományi Társaság és a L’Harmattan Kiadó 2010-től jelentet meg. Ez a sorozat komoly szakmai munka után 2018-re már 15 könyvet jelentetett meg.

/english/

Publications

a) Legfontosabb publikációk:
Kovács Ábrahám: Dogma and Creed: ecclesia semper reformari or transformari debet? A Response from the New Orthodoxy of Debrecen to Hungarian Liberal Theology, ZEITSCHRIFT FUR NEUERE THEOLOGIEGESCHICHTE / JOURNAL FOR THE HISTORY OF MODERN THEOLOGY 26 évf. : 1 pp. 1-19. , 19 p. (2019)
Kovács Ábrahám: The Rise of the Science of Religion and Its Separation from Traditional Protestant Theology in Hungary: The Impact of Scholten, Tiele, and Pfleiderer on the Scholarly Work of Ödön Kovács,  NUMEN-INTERNATIONAL REVIEW FOR THE HISTORY OF RELIGIONS 65 : 2-3 pp. 232-255. , 24 p. (2018)

Kovács Ábrahám: Hitvédelem és egyháziasság. A debreceni református ortodoxia vitája a liberális teológiával, Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2010, pp. 1-230
Kovács Ábrahám: 9. „Megkérdőjelezett krisztológia? A feltámadás vita a magyar református teológiában a XIX században” in Kezdetben volt az Ige szerk. Peres Imre Acta theologica Debrecinensis 1., (Debrecen: DRHE: 2011), pp. 365-371
Kovács Ábrahám: 16. „A liberális teológia és a vallástudomány: Kovács Ödön vallásbölcsészet kézikönyve” in Tanulmányok a magyar vallástudomány történetéről szerk. Hoppál Mihály és Kovács Ábrahám 2. kiad., (Budapest, L’Harmattan, 2010), pp. 106-130., pp. 106-130
Kovács Ábrahám: Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe, (Budapest: Larmattan, 2009), pp. 1-264
Kovács Ábrahám: ‘The Challenge of post Christendom Era: the Relation of Christian Theology to World Religions’ in World Christianity in Local Context: Essays in Memory of David A. Kerr, ed. by Stephen R. GOODWIN, vols. 2, (London-New York:
Kovács Ábrahám: „Protestáns biblia- és iratterjesztés kezdetei, a zsidóság és a Habsburg udvar Magyarországon: 1811-1851”, I., LXI évf. 2. szám. Református Egyház,, pp. 34-41
Kovács Ábrahám: „Dapsy László szerepe a darwinizmus terjesztésében és annak teológiai fogadtatása” in, Theológiai Szemle, 2007. L. évf. 3. szám, pp. 151-155
Kovács Ábrahám: „Ballagi Mór és a Skót Misszió: megtérés, áttérés vagy kitérés? Egy liberális protestáns zsidó életútjának kezdete”, Confessio 31. évf. 3. szám, pp. 109-125
Kovács Ábrahám: History of the Free Church of Scotland’s mission to the Jews and its impact on the Reformed Church of Hungary, (Wien-Oxford-Frankfurt am Main: Peter Lang), pp. 1-435
Kovács Ábrahám: „Mária Dorottya nádorné és a modern protestáns angolszász és német eszmék terjesztése Magyarországon”,, Századok 2006. 140. évf. 5. szám., pp. 1531-1550

b) Publikációs lista (MTMT):
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012328
/english/
Kovács Ábrahám: Dogma and Creed: ecclesia semper reformari or transformari debet? A Response from the New Orthodoxy of Debrecen to Hungarian Liberal Theology, ZEITSCHRIFT FUR NEUERE THEOLOGIEGESCHICHTE / JOURNAL FOR THE HISTORY OF MODERN THEOLOGY 26 évf. : 1 pp. 1-19. , 19 p. (2019)
Kovács Ábrahám: The Rise of the Science of Religion and Its Separation from Traditional Protestant Theology in Hungary: The Impact of Scholten, Tiele, and Pfleiderer on the Scholarly Work of Ödön Kovács,  NUMEN-INTERNATIONAL REVIEW FOR THE HISTORY OF RELIGIONS 65 : 2-3 pp. 232-255. , 24 p. (2018)
Kovács Ábrahám: Hitvédelem és egyháziasság. A debreceni református ortodoxia vitája a liberális teológiával, Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2010, pp. 1-230
Kovács Ábrahám: 9. „Megkérdőjelezett krisztológia? A feltámadás vita a magyar református teológiában a XIX században” in Kezdetben volt az Ige szerk. Peres Imre Acta theologica Debrecinensis 1., (Debrecen: DRHE: 2011), pp. 365-371
Kovács Ábrahám: 16. „A liberális teológia és a vallástudomány: Kovács Ödön vallásbölcsészet kézikönyve” in Tanulmányok a magyar vallástudomány történetéről szerk. Hoppál Mihály és Kovács Ábrahám 2. kiad., (Budapest, L’Harmattan, 2010), pp. 106-130., pp. 106-130
Kovács Ábrahám: Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe, (Budapest: Larmattan, 2009), pp. 1-264
Kovács Ábrahám: ‘The Challenge of post Christendom Era: the Relation of Christian Theology to World Religions’ in World Christianity in Local Context: Essays in Memory of David A. Kerr, ed. by Stephen R. GOODWIN, vols. 2, (London-New York:
Kovács Ábrahám: „Protestáns biblia- és iratterjesztés kezdetei, a zsidóság és a Habsburg udvar Magyarországon: 1811-1851”, I., LXI évf. 2. szám. Református Egyház,, pp. 34-41
Kovács Ábrahám: „Dapsy László szerepe a darwinizmus terjesztésében és annak teológiai fogadtatása” in, Theológiai Szemle, 2007. L. évf. 3. szám, pp. 151-155
Kovács Ábrahám: „Ballagi Mór és a Skót Misszió: megtérés, áttérés vagy kitérés? Egy liberális protestáns zsidó életútjának kezdete”, Confessio 31. évf. 3. szám, pp. 109-125
Kovács Ábrahám: History of the Free Church of Scotland’s mission to the Jews and its impact on the Reformed Church of Hungary, (Wien-Oxford-Frankfurt am Main: Peter Lang), pp. 1-435
Kovács Ábrahám: „Mária Dorottya nádorné és a modern protestáns angolszász és német eszmék terjesztése Magyarországon”,, Századok 2006. 140. évf. 5. szám., pp. 1531-1550

Publication list:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012328

Research projects

Teológiatörténet

Krisztológia

Megbékélés teológiája

Vallástudomány története

Vallástudomány és teológia viszonya

Vallásközi párbeszéd

Összehasonlító vallásteológia

Skót-magyar eszme-, társadalom- és egyháztörténet

Koreai teológia

Amerikai magyar reformátusok

More contacts, websites

http://silver.drk.hu/dogma/