Dr. Németh Áron

DRHEDr. Németh Áron

Info

Email

nemeth.aron@drhe.hu

Position

Associate Professor

Scientific degree

PhD.

Direct phone number

+36 52 518530

Phone extension

18530

Discipline classification of the research area

Theological Sciences

Room

II/206

Subjects taught

Biblical Hebrew Language 1-3
Basic Paper in Exegetics
Analysis of Biblical Texts
Methodology of Theological Research
Introduction to the Old Testament 1-2
Old Testament Exegesis

Institutional mandates

2015-2020 Member of the Senate
Tutor of 1th–year students in religious degree programmes (2021-)

Professional assignments

Membership in national and international academic organisations:

Association of Hungarian Hebraists;
Society of Biblical Literature (SBL)
RCH Doctors’ College
Editor of the DRTU publication series Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok
Süd-Ost-Mitteleuropäischer Fakultätentag (SOMEF)
Hungarian Bible Society

CV

CV:

Áron Németh
(certified theologian, Reformed minister)

Personal information
Time and place of birth: Esztergom (Hungary), 25th August, 1983
Marital status: married (Edit Németh), with three children (Máté, 2009; Sámuel, 2012; Jonatán, 2015).
Place of employment, academic post: Debrecen Reformed Theological University (DRTU), associate professor (Department of Old Testament Studies)

2003–2009: Theological studies at the Debrecen Reformed Theological University and at the University of Vienna (Faculty of Protestant Theology)
2008–2010: Assistant Pastor (Debrecen)
2009–2012: PhD project. DRTU Doctoral School, supervisor: Professor Dr. Zoltán Kustár
2011–2015: Assistant lecturer (DRTU, Departement of Old Testament Studies)

July 2012: Individual research at the Martin–Luther University of Halle–Wittenberg and at the Leipzig University with the scholarship DAAD (tutor: Professor Dr. Ernst-Joachim Waschke)

2015: thesis defended at the DRTU (‘Psalm of Kings, King of Psalms‘. The Formation and Theology of Psalm 72 in light of the Redaction of the Psalter)
2015–2020: Senior lecturer (DRTU, Departement of Old Testament Studies)
2020– : Associate professor (DRTU, Departement of Old Testament Studies)

Publications

„Szól immár itt Dávid…magyarul”: Megjegyzések Bencédi Székely István zsoltárfordításához, in: Baráth, B. L. (szerk.): Hittel és humorral: Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára (Acta 8), Debrecen, DRHE, 2015, 23–38.
Eszkatológia a Zsoltárok könyvében?, in: Balog, M. – Kókai Nagy, V. (szerk.): Újszövetség és eszkatológia. Tanulmánykötet Peres Imre tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából (ATD 4), Debrecen, DRHE, 2013, 35–59.
A király mint „donor” vagy „akceptor”? – A Zsolt 72,15 fordítási és értelmezési lehetőségei, in: Szávay László (szerk.): Vidimus enim stellam eius…, Budapest, KRE – L’Harmattan, 2011, 301–311.

„Adj napokat a király napjaihoz!” Imádság a király életéért az Ószövetségben és az ókori Közel-Keleten, in: Collegium Doctorum 10 (2014), 47–61.
Preegzisztencia és inkarnáció. Krisztológiai tételek a Zsolt 72 óegyházi értelmezésében, in: Theologiai Szemle 56 (2013), 9–16.
„Támaszd nekik királyul Dávid Fiát…” A Zsolt 72 recepciója a Salamon Zsoltárai 17-ben, in: Studia Theologica Debrecinensis 5 (2012/1–2), 35–49. (letölthető: http://epa.oszk.hu/02500/02519/00005/pdf/EPA02519_studia_theologica_debrecinensis_2012_1-2_035-049.pdf )
Hapax legomenonok a 72. zsoltárban. Ókori, középkori és újkori értelmezési kísérletek, in: Református Szemle 105 (2012/2), 121–147.
Messiási királypróféciák és a keresztyén krisztológia. Értelmezéstörténeti áttekintés, in: Theologiai Szemle 54 (2011), 148–157.

Review: Ruiz, Eleuterio: Das Land ist für die Armen da: Psalm 37 und seine immer aktuelle Bedeutung (Stuttgarter Bibelstudien 232), Stuttgart, Katholisches Bibelwerk, 2015, in: Review of Biblical Literature (2016/9), https://www.bookreviews.org/pdf/10485_11647.pdf
Recenzió: Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege. A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában, Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, Budapest, 2010, in: Studia Theologica Debrecinensis 4 (2011/2), 108–110. = Theologiai Szemle 55 (2012/2), 127–128. http://www.kalvinkiado.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=302%3Aa-heber-oszoevetseg-szoevege&catid=35%3Aa-heber-oszoevetseg-szoevege-recenzioi&Itemid=127&lang=hu

 

Publication list:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037862

Research projects

Psalm Studies
Anthropology of the Old Testament

Lectures

Conference presentations in German:

2019.11.05. – Wittenberg (GER): Psalmenauslegung in reformierter Tradition – Bibelhermeneutik in orthodoxen, reformierten und lutherischen Kontexten – Stiftung Leucorea

2018.08.28. – Szeged (H): Psalmen Salomos und die Offenbarung des Johannes – 29th  International Biblical Conference (Szeged, Hungary)

2016.04.21. – Komarno (SK)Neuinterpretationen der Völkerthematik in Psalm 72 – Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict. The Tenth Conference of Theological Faculties from Central and Eastern Europe and the Netherlands, University J Selye, Reformed Theological Faculty

 

Student presentations in German:

2006. Spring, Vienna (A): Die Frage nach dem Einfluss der griechischen Philosophie in der Septuaginta, – Seminar über die theologische Bedeutung der Septuaginta, Universität Wien

2006. Sprineg, Vienna (A): Die Kritik I. U. Dalferths an der Idee der sichtbaren Einheit der Kirchen – Seminar über die Modelle ökumenischer Einheit, Universität Wien

More contacts, websites

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10037862

https://drhe.academia.edu/%C3%81ronN%C3%A9meth