Dr. Peres Imre

DRHEDr. Peres Imre

Info

Email

peres.theoluni@drhe.hu

Position

egyetemi tanár[/lang] Professor

Scientific degree

PhD., dr. habil.

Discipline classification of the research area

Theology

Professional assignments

1988- A Szlovák Bibliatársulat Újszövetségi Bibliafordító Bizottsága, (Bratislava)
1994- Gesellschaft für evangelische Theologie (Neukirchen-Vluyn)
1994- Coetus Theologorum (Budapest)
1996- Doktorok Kollégiuma (Budapest)
1998- Biblische Sozietät (Bern)
1998-2007 Studies on Apocryphal Literatur ( Groningen-Budapest)
2001- Magyar Patrisztikai Társaság (Budapest-Kecskemét)
2003- A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa (Debrecen)
2004- Studiorum Novi Testamenti Societas (St Andrews – Amsterdam)
2005-2008 A Szlovákiai Egyetemek Tanácsának Elnöksége (Bratislava)
2005-2012 A Cseh Tudományos Akadémia Biblikus Intézetének Tudományos Tanácsa (Praha)
2007- A Magyar Tudományos Akadémia közbülső köztestületi tagja (Budapest)
2006- European Association for Biblical Studies (Helsinki et.)
2009- Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága (Budapest)
2011- A Szlovák Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottságának elnöke (B.Bystrica)
2012- Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie (Berlin)

CV

Végzettség és szakképzettség: 
MA (Mgr.) – Károly Egyetem Teológiai Fakultása, Prága, 1978

 

Tudományos fokozat:

PhD. (teológia) 1998
PhDr. (andragógia) 2000
PaedDr. (pedagógia) 2008

Tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:

2002 Dr. Habil. (ped.) Bél Mátyás Egyetem Tanárképző Kara, SK-Banská Bystrica
2002 Dr. Habil. (teol.) Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, B.pest
2008 Prof. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen
2007 MTA – közbülső köztestületi tag

Állandó tanári tevékenység:

1990-1994 Református Egyház Katechetikai Szemináriuma, Komárno
1994-2004 Calvin János Teológiai Akadémia, Komárno
2004-2007 Selye János Egyetem Pedagógiai Kara, Komárno
2007- Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

Kutatási tanulmányutak, vendégtanárság:

1989 Theologische Fakultät, Erlangen (kutatás)
1993 Theologische Fakultät, Utrecht (kutatás)
1996-1997 Comenius Egyetem Evangélikus Teológiai Fakultása, Bratislava (vendégoktató)
1997 Ökumenisches Institut der Theologischen Fakultät, Heidelberg (kutatás)
1997-1998 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Budapest
(vendégoktató)
1998-2002 Evangelische Theologische Fakultät der Universität Bern (vendégkutató)
2006-2007 Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest (vendégtanár)
2014 Theologische Fakultät der Universität Zürich (vendégtanár, kutatás)
2015 Theologische Fakultät der Universität Zürich (kutatás)

Fontosabb külföldi előadások:

Anglia London (1995)
Ausztria Bécs (2005, 2006, 2014)
Görögország Thessaloniki (2011)
Hollandia Utrecht-Driebergen (1994), Groningen (2000, 2004),
Németország Emden (2003, 2012), Hannover (2005), Nürnberg (2006), Halle (2011)
Oroszország Moszkva (2012)
Portugália Liszabon (2008)
Románia Kolozsvár (1995, 1997, 2011)
Svájc Bern (1998-2002, 2003), Zürich (2014)
Svédország Lund (2008)

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei:

Görög sírfeliratok – Nemzetközi kutatási projekt vezetője (Bern-Zürich)
Der Neue Wettstein – 13 kötetes szöveggyűjtemény (Halle)
PATMOSZ – Kutatóintézet létrehozása, vezetése (Debrecen)
több mint 270 publikáció
459 idézettség és hivatkozás (ebből több mint 380 külföldi)
8 végzett PhD.-doktor
6 PhD.-doktorandusz
16 opponensi bírálat (PhD., Dr. Habil.)
5 egyetemi tanári minősítés (Prof.)
44 MA-dolgozat
5 minisztériumi kutatási projekt
4 külföldi kutatási projekt, stb.

Kitüntetések:

1998 Állami-kulturális díj (ökumenikus bibliafordításért)
2000 Selye János díj (tanári szakmai elismerésért)
2006 Károli Gáspár díj (tudományos munkásságért)
2013 Joachim Gnilka-díj (tudományos munkásságért)
2013 Újszövetség és eszkatológia (Tanulmánykötet 60. születésnapjára – magyar)
2013 Sub specie aeternitatis (Tanulmánykötet 60. születésnapjára – szlovák)

Publications

schatologické motívy apoštolskej doby (Az apostoli kor eszkatológiai motívumai), Bibliotheca Antiqua et Biblica 2, Bratislava, Academia Christiana, 2013, 180 old. ISBN 979-80-968565-5-8
Sünde und Versöhnung aus eschatologischer Sicht bei Paulus in: Michael Beintker-Fazakas Sándor (Hg.), Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung. Perspektiven Reformierter Theologie, Studia Theologica Debrecinensis, DRHE, Debrecen, 2012,pp. 81-95 ISSN 2060-3096, ISBN 978-963-8429-73-5
Sepulkralische Anthropologie, in: M. LABAHN-O. LEHTIPUU (eds.): Anthropology in the New Testament and its Ancient Context, [CBETh 54 = Contributions to Biblical Exegesis & Theology], Leuven, Peters Publishers, 2010, pp. 169-182
Comenius chiliazmusa, in: Apokalyptische Orientation, Selye János Egyetem,Komárno 2009, pp. 138-156
Kálvin írásértelmezése és írásmagyarázatai, in: Fazakas S. (szerk.): Kálvin időszerűsége, Budapest, Kálvin János Kiadó 2009, pp. 47-78

Eschatologické motívy apoštolskej doby (Az apostoli kor eszkatológiai motívumai), Bibliotheca Antiqua et Biblica 2, Bratislava, Academia Christiana, 2013, 180 old. ISBN 979-80-968565-5-8
Sünde und Versöhnung aus eschatologischer Sicht bei Paulus in: Michael Beintker-Fazakas Sándor (Hg.), Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung. Perspektiven Reformierter Theologie, Studia Theologica Debrecinensis, DRHE, Debrecen, 2012,pp. 81-95 ISSN 2060-3096, ISBN 978-963-8429-73-5
Sepulkralische Anthropologie, in: M. LABAHN-O. LEHTIPUU (eds.): Anthropology in the New Testament and its Ancient Context, [CBETh 54 = Contributions to Biblical Exegesis & Theology], Leuven, Peters Publishers, 2010, pp. 169-182
Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie, Mohr Siebeck, WUNT 157, Tübingen, 2003, pp. 1-340
Aspekty výchovy a vzdelávania v antike a v spisoch Nového zákona (= A nevelés és képzés aspektusai az ókorban és az Újszövetségben), Bibliotheca Antiqua et Biblica 1, Academia Christiana, Bratislava 2002, pp. 1-270

Publication list:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037533