Felvételi információk

https://www.drhe.hu/hu/content/felveteli-informaciok

FEHÍVÁS

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája pótfelvételt hirdet a 2018/2019. tanévre nappali és levelező tagozatra.

A jelentkezés határideje: 2018. augusztus 31.
DRHE Doktori Iskola, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

A jelentkezési díj 6000.-Ft, melyet a Neptun rendszeren keresztül vagy átutalással lehet befizetni.
Átutalás esetén a következő folyószámlára lehet utalni: Tiszántúli Református Egyházkerület, 11738008-20011428. Megjegyzésbe kérjük beírni: „doktori felvételi”.
Jelentkezési lap letölthető a lap alján.

A meghirdetett doktori témák megtekinthetők a DI honlapján http://www.drhe.hu/hu/content/aktualis-temakiirasok illetve a www.doktori.hu oldalon.
További tudnivalók a DRHE Doktori Szabályzatában megtalálhatók illetve érdeklődni lehet a Doktori Iskola doktoriatdrhe [dot] hu e-mail címén.

 

A felvételi vizsga várhatóan szeptember 10-én lesz.

További információk: DRHE Doktori Iskola
Szilágyiné Asztalos Éva oktatásszervező
Telefon: 52/518-502
e-mail: doktoriatdrhe [dot] hu
Cím:  4026 Debrecen, Kálvin tér 16. II. emelet 214.

A doktori programra való jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

a)   legalább "jó” minősítésű egyetemi teológiai oklevél, vagy egyetemi képzésben / mesterképzésben szerzett oklevél,
b)  rövid életrajz,
c)   korábbi szakmai-tudományos tevékenységéről szóló beszámoló,
d)  erkölcsi bizonyítvány,
e)   egy B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű más dokumentum valamely élő idegen nyelvből,
f)  egy rövid, 20–50 oldal terjedelmű, tudományos igényű konzultációs dolgozat (5 pld. nyomtatva + elektronikus formában)
g)   munkaviszonyban állók esetében munkáltatói igazolás, egyházi alkalmazottak esetében szolgálati bizonyítvány,
h)   a választott doktori téma megnevezése és az adott témát kiíró témavezető írásbeli befogadó nyilatkozata

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26095. oldalon.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakult.

A legfontosabb változások a következők:

A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév.
A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

Az államilag támogatott nappali képzéses doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül.

A DRHE Doktori Iskolájában tanulmányaikat 2018-ban, költségtérítéses formában kezdők számára az I. szakaszban 115.000.-Ft/félév, a II. szakaszban 140.000.-Ft/félév a képzés díja.