Tanulmányi osztály

A tanulmányi osztály dolgozói

E-mail: tanulmanyi@drhe.hu

Név, beosztás E-mail Szoba Telefonszám belső mellék
Dr. Kustár Zoltánné
osztályvezető
kustar.zoltanne@drhe.hu II/218/D (52) 518-515 18515
Verdesné Szilágyi Erika
tanulmányi előadó
verdesne.erika@drhe.hu II/218/E (52) 518-564 18564
Buzásné Kiss Orsolya
tanulmányi előadó
buzasne.kiss.orsolya@drhe.hu II/218/E (52) 518-567 18567
Szabó-Gömöry Rita
tanulmányi előadó
gomory.rita@drhe.hu II/218/E (52) 518-578 18578
Jenei Zoltánné
tanulmányi előadó
jeneine@drhe.hu II/218/F (52) 518-549 18549
Szabó Zsuzsanna
tanulmányi előadó
szabo.zsuzsanna@drhe.hu II/218/F (52) 518-521 18521
Szabó József
Neptun üzemeltető
neptun.admin@drhe.hu II/218/E (52) 518-500/18563 18653

A Tanulmányi osztályok e-mail címe: tanulmanyi@drhe.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 13:00-16:00
Szerda: szünnap
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-13:00

A tanulmányi osztály feladatköre          

• A hallgatók tanulmányi és a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos ügyeit – a szociális ügyek kivételével – a tanulmányi osztályok végzik. A Teológiai Tanulmányi Osztály a Teológiai Intézethez, a Tanítóképzési Tanulmányi Osztály a Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézethez tartozó képzések tanulmányi ügyeit intézi. 

• A tanulmányi osztályok munkatársainak feladatkörébe tartozik, különösen:

  • tanulmányi és oktatási ügyekben a DRHE hallgatóival és oktatóival – a kiírt fogadóórák rendje szerinti – kapcsolattartás,
  • az adott intézet összes hallgatója adatainak teljes körű kezelése, tanulmányi ügyintézése a beiratkozástól az oklevél kiadásáig,
  • a hallgatók tanulmányi kérelmeinek átvétele, a kérelmek formai hiányosságainak a megszüntetéséről való gondoskodás,
  • a hallgatókat terhelő díjak elektronikus rendszerben történő előírása és a befizetés teljesítésének ellenőrzése,
  • felsőoktatásra vonatkozó törvények, rendeletek, belső szabályzatok betartatása, különös tekintettel a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásaira, szükség esetén javaslattétel ezek módosítására,
  • az órarend elkészítése és a teremnyilvántartás folyamatos vezetése,
  • a hallgatói, vizsgai és doktori anyakönyvek, leckekönyvek kezelése, valamint az egyéb nyilvántartások, elszámolások őrzése és naprakész vezetése, oklevelek, oklevélmellékletek kiadása, pótlása,
  • hivatalos igazolások és másolatok kiadása,
  • a DRHE oktatási tevékenységével összefüggő adatszolgáltatások, statisztikák készítése,
  • a rektor és a Szenátus által meghatározott vagy kért egyéb feladatok megvalósítása.