Adatkezelési tájékoztató az elektronikus megfigyelőrendszer működéséről

DRHEAdatkezelési tájékoztató az elektronikus megfigyelőrendszer működéséről

Bevezetés

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának elsődleges célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem saját és vendégei, partnerei vagyonának védelme, a jogsértő cselekmények és balesetek megelőzése, illetve azok bizonyítása.

Az Egyetem a fenti célok érdekében a szervezet kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé, de a kamerás megfigyelés az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett történik. Az általunk alkalmazott eszközök az Ön tevékenységét is rögzítik.

Az Egyetem teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Az Egyetem személyes adatkezelésének alapja az Ön önkéntes hozzájárulása, ezért felhívjuk a figyelmét arra, amennyiben Ön jelen tájékoztatás ismeretében belép a kamerával megfigyelt területre, úgy ezzel a magatartásával hozzájárulását megadottnak tekintjük a felvétel készítéséhez. Amennyiben Ön nem kívánja megadni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez úgy kérjük, ne lépjen be a kamerával megfigyelt területre.

Az Egyetem a felvételt három munkanapig tárolja.

Az adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév: Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Székhely: Debrecen, Kálvin tér 16.
Telephelyek:

 

Andaházy-Szilágyi Mihály Kollégium – 4032 Debrecen, Poroszlay út 10.
Maróthi György Kollégium – 4024 Debrecen, Blaháné utca 15.
Maróthi György Könyvtár – 4026 Debrecen, Füvészkert utca 2.
Adószám: 19876182-2-09
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: Egyedi közzétételi lista
e-mail: rektori@drhe.hu
telefonszám: 52/518-555

 

 

A kamerarendszer üzemeltetője és karbantartója:

 

Név / cégnév: KOBÉV Kft.
Székhely: 4029 Debrecen, Maróthy György utca 5-7.
A kft. nevében megbízott: Kovács Zsolt, műszaki vezető
E-mail: kobev@kobev.hu
Telefon: 52/502-750

 

A kamerák működési helye

Az elektronikus megfigyelőrendszer kizárólag a saját tulajdonban (vagy a használatában) álló épületrészek, helyiségek és területek, valamint a közterületen engedéllyel elhelyezett, az Egyetem tulajdonában álló vagyontárgyak, illetőleg az ott történt események megfigyelésére szolgál.

 

A szervezet az alábbi kamerákat használja:

Kamera azonosítója Megfigyelt terület Az elhelyezés célja
Hittudományi Egyetem
Porta PC  –
172 / 5. Fsz. B-C bejárat vagyonvédelem
172 / 6. Fsz. díszlépcsőház vagyonvédelem
172 / 7. Fsz. B-C lépcsőház vagyonvédelem
173 / 1. 1 em. díszlépcsőház vagyonvédelem
173 / 16. 2 em. B folyosó C felé vagyonvédelem
173 / 17. 2 em. B folyosó A felé vagyonvédelem
173 / 18. 2 em. B-C lépcsőház vagyonvédelem
173 / 2. 1 em. B-C lépcsőház vagyonvédelem
173 / 4. 1 em. B folyosó C felé vagyonvédelem
173 / 5. 1 em. B folyosó A felé vagyonvédelem
171 / 2. Belső udvar vagyonvédelem
171 / 5. Főbejárat vagyonvédelem
172 / 1. Főbejárat folyosó vagyonvédelem
172 / 16. 1 em. múzeum ig. folyosó vagyonvédelem
172 / 9. Fsz. díszlépcsőház vagyonvédelem
173 / 12. 2 em. D folyosó C felé vagyonvédelem
173 / 11. 2 em. C lift vagyonvédelem
173 / 13. 2 em. D folyosó A felé vagyonvédelem
173 / 10. 2 em. Darabos felől vagyonvédelem
173 / 6. 1 em. D folyosó A felé vagyonvédelem
173 / 7. A 1 em. Darabos felől vagyonvédelem
173 / 8. 1 em. D folyosó C felé vagyonvédelem
173 / 9. 1 em. C lift vagyonvédelem
172 / 10. Darabos u. közép vagyonvédelem
172 / 11. Darabos u. sarok vagyonvédelem
172 / 12. Darabos sarok templomkert vagyonvédelem
171 / 15. 2. főkapu külső vagyonvédelem
171 / 6. Főbejárati homlokzat vagyonvédelem
172 / 2. Füvészkert u. 1 vagyonvédelem
172 / 3. Füvészkert u. 2 vagyonvédelem
171 / 16. Főbejárati homlokzat vagyonvédelem
172 / 4. Füvészkert u. sarok vagyonvédelem
171 / 7. Füvészkert sarok 1 főkapu vagyonvédelem
171 / 8. 1 Főkapu vagyonvédelem
171 / 9. Udvar 2 vagyonvédelem
172 / 13. C folyosó lift vagyonvédelem
172 / 14. Fsz. C folyosó bejárat vagyonvédelem
171 / 10. Fsz. lift udvari bejárat porta vagyonvédelem
171 / 11. Mozgássérült kapu vagyonvédelem
173 / 14. 2 em. C folyosó közép vagyonvédelem
173 / 15. 2 em. folyosó Oratórium vagyonvédelem

 

 

Kamera azonosítója Megfigyelt terület Az elhelyezés célja
Maróthi Könyvtár
238/1. Kapu vagyonvédelem
238/2. Bejárat vagyonvédelem
238/3. Pince vagyonvédelem
238/4. Főbejárat vagyonvédelem
238/5. Hátsó bejárat vagyonvédelem
238/6. 1 em. iroda vagyonvédelem
238/7. 1 em. polcraktár vagyonvédelem
238/8. 1 em. lépcsőház vagyonvédelem
238/9. Tetőtér 1. vagyonvédelem
238/10. Tetőtér 2. vagyonvédelem
238/11. Tetőtér 3. vagyonvédelem
238/12. Tető lépcsőház. vagyonvédelem

 

 

Kamera azonosító Megfigyelt terület Az elhelyezés célja
Maróthi Kollégium
229/1 Főbejárat vagyonvédelem
229/2 Utcafront 1 Blaháné felől vagyonvédelem
229/3 Utcafront 2 Burgundia felől vagyonvédelem
229/4 Fogadó tér vagyonvédelem
229/5 Udvar 1 vagyonvédelem
229/6 Teherkapu belső vagyonvédelem
229/7 Udvar 2 vagyonvédelem
229/8 teherkapu külső vagyonvédelem

 

 

 

 

 

Kamera azonosítója Megfigyelt terület Az elhelyezés célja
Andaházy Kollégium
HK 1.1/1 Kiskapu vagyonvédelem
HK 1.1/2 Bejárati oldal vagyonvédelem
HK 1.1/3 Hátsó oldal vagyonvédelem
HK 1.1/4 Fsz. folyosó vagyonvédelem
HK 1.1/5 Porta előtér vagyonvédelem
HK 1.1/6 Főbejárat vagyonvédelem
HK 1.1/7 1 em. lift vagyonvédelem
HK 1.1/8 1 em. folyosó vagyonvédelem
HK 1.1/9 2 em. folyosó vagyonvédelem
HK 1.1/10 2 em. lift vagyonvédelem
HK 1.1/11 3 em. folyosó vagyonvédelem
HK 1.1/12 3 em. lift vagyonvédelem
HK 1.1/13 4 em. folyosó vagyonvédelem
HK 1.1/14 4 em. lift vagyonvédelem
HK 1.1/15 Nagykapu vagyonvédelem
1 Hátsó bejárat vagyonvédelem
2 Udvar vagyonvédelem
4 Hátsó 2 vagyonvédelem
5 Szolgálati bejárat vagyonvédelem
6 Parkoló vagyonvédelem
7 2 em. lift vagyonvédelem
8 2 em. folyosó vagyonvédelem
9 1 em. vagyonvédelem
10 1 em. lift vagyonvédelem
11 1 em. táv.2 vagyonvédelem
12 Fsz. lift folyosó vagyonvédelem
13 Fsz mozg. Előtér vagyonvédelem
14 Fsz lift vagyonvédelem

 

 

A felvételek tárolási helye, ideje, módja

A szervezet a kamerák felvételeit a működési helyen, általános esetben 3 munkanapig tárolja. Amennyiben rendkívüli körülmény indokolja, a felvételek zárolása kérhető 30 nap időtartamra. Az adatok tárolási módja elektronikus.

 

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A képfelvételek valós idejű megismerésére az adatkezelővel szerződéses vagy munkaviszonyban álló személyek jogosultak.

 

 

A felvételek visszanézése

A kamerák rögzített felvételeit szerződésből, munkaszerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése érdekében az alábbi személyek nézhetik vissza, meghatározott célból és meghatározott időközönként:

 

Név, beosztás A felvétel visszanézésének konkrét célja A felvétel visszanézésének gyakorisága
Kovács Zsolt, üzemeltető megbízottja élet, testi épség, személyes szabadság védelme, vagyonvédelem, balesetek körülményeinek tisztázása rendkívüli esemény bekövetkezésekor
Dr. Kustár Zoltán, rektor élet, testi épség, személyes szabadság védelme, vagyonvédelem, balesetek körülményeinek tisztázása rendkívüli esemény bekövetkezésekor
dr. Vojtkó-Pék Ildikó, adatvédelmi tisztviselő élet, testi épség, személyes szabadság védelme, vagyonvédelem, balesetek körülményeinek tisztázása rendkívüli esemény bekövetkezésekor
Nagy Istvánné, műszaki és ellátási csoportvezető élet, testi épség, személyes szabadság védelme, vagyonvédelem, balesetek körülményeinek tisztázása rendkívüli esemény bekövetkezésekor

 

Az adatkezelés jogalapja

A kamerás megfigyelő rendszer adatkezelésének jogszerűségéhez nem szükséges a megfigyelt személyek hozzájárulása, így a munkavállalók hozzájárulása sem.

 

Az adatkezelés konkrét célja

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának elsődleges célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az Egyetem saját és vendégei, partnerei vagyonának védelme, a jogsértő cselekmények és balesetek megelőzése.

A megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása.

A fenti célok érdekében a szervezet kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz, de a kamerás megfigyelés az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett történik.

 

A felvételek felhasználási célja

Az elektronikus megfigyelőrendszer felvételeinek felhasználása csak az adatkezelés konkrét céljának megfelelő események azonosítása vagy ellenőrzése végett lehetséges.

Amennyiben Önnek jogát vagy jogos érdekét a felvétel adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti intézményünket, hogy az adatot ne semmisítsük meg, illetve azt ne töröljük le.

 

Adatbiztonság

Az elektronikus megfigyelőrendszer adatait csak az arra jogosult személyek nézhetik vissza, a tárolási idő leteltével a kamerarendszer adatai automatikusan törlésre (felülírásra) kerülnek.

A felvételek adataihoz csak a kijelölt munkatársaink, illetve a rendszert üzemeltető szakemberek férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

Az adatok – felvételek továbbítása, átadása

A kamerarendszer adatai csak hatósági megkeresés esetén továbbíthatóak a hatóság által megadott helyre.

 

A megfigyelt személyek jogai

Az érintett személy élhet az adatkezelőhöz, a felügyeleti hatósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait jogszabály tartalmazza, mely alapján

 1. adatkezelésünkről tájékoztatást,
 2. a kezelt adatokkal kapcsolatban adathelyesbítést, törlést illetve zárolás kérhet, valamint
 3. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá
 4. jogainak megsértése esetén az illetékes hatóágokhoz fordulhat.

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjét, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az adatvédelmi tisztviselő adatai megtalálhatóak honlapunkon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL: https://naih.hu
Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

 

Egyéb fontos információ

Az Egyetem felhívja az érdekeltek – munkavállalók és más magánszemélyek – figyelmét arra, hogy a kamerás megfigyelőrendszer működéséről az adott területen figyelemfelhívó tájékoztatást tett közzé.

Az Egyetem ezúton is és ismételten tájékoztatja a vele bármilyen kapcsolatban álló ügyfeleket és munkavállalókat, hogy a tájékoztatóban jelzett célból kamerás megfigyelő rendszert üzemeltet.

Az Egyetem rejtett kamerás megfigyelést nem alkalmaz.

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve nem jár magas kockázattal, mert a megfigyelés nem nyilvános helyen történik, a megfigyelés célja nem a természetes személyek viselkedésének befolyásolása, az adatkezelés csak a megjelölt célból történik, az adatok megismerhetősége szabályozott és az adatok biztonságos tárolása a jelen technikai színvonalon történik, beleértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • 2011. évi CXII. törvényben előírt keretek között, a 2011. évi CCIV. törvény nemzeti felsőoktatásról,
 • 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
 • a Magyarországi Református Egyház Alkotmánya,
 • az MRE Zsinatának az MRE felsőoktatásáról szóló 2014. évi V. törvénye
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól