Lucski Márta munkahelyi vitája

DRHEEseményekLucski Márta munkahelyi vitája

Lucski Márta munkahelyi vitája

MEGHÍVÓ

Munkahelyi vitára

Előadó: Lucski Márta
Téma: Az énkép, a testkép és az étkezés biblikus értelmezése és a pasztoráció lehetőségei
Időpont: 2022. július 28., 10.00 óra
Helyszín: DRHE Rektori ülésterem
Az értekezés opponensei:

  • Dr. Fekete Károly (DRHE)
  • Dr. Oroszt Gábor Viktor (EHE)

A munkahelyi vitában a Doktori Iskola szakmailag illetékes (a doktorandusz fő szakcsoportjához tartozó tanszékek) tanárai nyilváníthatnak véleményt, illetve tehetnek fel kérdést, amennyiben azt legkésőbb a vitát megelőző napon, írásban az elnök rendelkezésére bocsátották. Véleményt nyilváníthatnak, illetve kérdéseket tehetnek fel a vitára meghívott további oktatók és a vita PhD fokozattal rendelkező, meghívott résztvevői is.

A vitára benyújtott dolgozat egy nyomtatott példánya a Doktori Iskolában megtekinthető.

Tisztelettel:

 

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke