Maradandó értékek és megújuló értékközvetítés a teológiában

DRHEEseményekMaradandó értékek és megújuló értékközvetítés a teológiában

Maradandó értékek és megújuló értékközvetítés a teológiában

Helyszín: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme

* „KÁROLI21.” A mai magyar helyesírás szerint revideált 1908-as Károli-Biblia
Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, Budapest, 2021.
A kötetet bemutatja: dr. Fekete Csaba lelkész-könyvtáros (Ref. Koll. Nagykönyvtára)

* Csoma Judit: MEGSZELÍDÍTETT SZORONGÁS
A szorongás jelenségének teológiai és pasztorálpszichológiai szemlélete a 20. században. Kálvin Kiadó, Budapest, 2021.
A kötetet bemutatja: dr. Bodó Sára rektorhelyettes, egyetemi docens (DRHE)

* Fazakas Sándor (szerk.): VÁLSÁG ÉS KEGYELEM Karl Barth teológiájának hatása és jelentősége ma (Karl Barth Kutatóintézet Kiadványai 7.)
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2021.
A kötetet bemutatja: dr. Kovács Krisztián egyetemi adjunktus (DRHE)

* Koncz-Vágási Katalin: HAGGEUS PRÓFÉTA ÉS HAGGEUS KÖNYVE
A prófétai irat exegetikai, hagyományozás- és tradíciótörténeti elemzése
(Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 15.)
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2021. A kötetet bemutatja: dr. Németh Áron egyetemi docens (DRHE)

* Ledán M. István: A HALÁL MINT ÁLOM
Az újszövetségi álom-eszkatológia az ógörög sírfeliratok tükrében
(A DRHE Újszövetségi Tanszékének Kiadványai 1.)
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2021. A kötetet bemutatja: dr. Peres Imre egyetemi tanár (DRHE)