Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális ösztöndíj adható haláleset, vis maior káresemény, házasságkötés, gyermek születése esetén, valamint egyéb, különös méltányosságot igénylő indokolt esetben. Ha a szociális helyzet megromlása a jövedelem jelentős csökkenése, vagy más anyagi természetű esemény miatt következett be, a kérelemhez csatolni kell a szükséges igazolásokat.

A rendkívüli szociális ösztöndíj iránti kérelmet a HÖK Szociális Bizottságához kell benyújtani. A beérkezett kérelmeket a HÖK Szociális Bizottsága a rendszeres szociális ösztöndíj iránti pályázatokra vonatkozó szabályok alapján véleményezi, és döntésre a kérelem befogadásától számított 15 napon belül a DJB elé terjeszti.

A rendkívüli szociális ösztöndíj odaítéléséről és annak konkrét összegéről a HÖK Szociális Bizottságának előterjesztése alapján a DJB dönt, és a kérelem befogadásától számított 30 napon belül a Gazdasági és Munkaügyi Csoportnál intézkedik a kifizetésről.

A DJB az ösztöndíj odaítéléséről határozatot hoz, és erről a DJB elnöke – a Tanulmányi Osztály segítségével – az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül írásban értesíti a pályázót.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, kivéve, ha a HÖK Szociális Bizottsága vagy a DJB eljárási szabályt sértett; ez utóbbi esetben a fellebbezést írásban a rektorhoz címezve, a Rektori Hivatalban kell benyújtani.