A 2021-2022. tanév őszi félévében a szorgalmi időszak szeptember 6-tól december 10-ig tart.

Az elsőéves hallgatók beiratkozása 2021. augusztus 30-án, hétfőn 9,30 órakor lesz a Kölcsey Ferenc teremben (2. emelet 239.). A beiratkozáson a megjelenés kötelező.

Tájékoztatom, hogy a tanító szakos hallgatók kompetencia-mérése (magyar és matematika) is ezen a napon lesz több csoportban, amelyeken mindenkinek részt kell vennie. A nappali tagozatos hallgatók ún. „Tehetség-mérésére” szeptember 7-én kerül sor.

 

Kérjük, úgy készüljön, hogy a beiratkozás napján kb. 15 óráig fognak tartani ezek a programok. A pontos beosztásról a beiratkozáskor fogjuk tájékoztatni.

 

A beiratkozáshoz szükséges és kérjük, hozza magával:

 • 2 db igazolványkép (zárt felsőben készült)
 • eredeti érettségi bizonyítvány és fénymásolata
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítvány (ha van) és fénymásolata
 • kitöltött iratkozási lap (a Neptun kezdőoldalról letölthető lesz augusztus 10. után)
 • esetlegesen oklevél és fénymásolata
 • felsőfokú szakképzésben szerzett bizonyítvány, OKJ-s bizonyítvány fénymásolata (ha van)
 • személyi igazolvány, lakcímkártya fénymásolata
 • bankszámlaszám
 • adóazonosító, TAJ szám, OM azonosító fénymásolata
 • NEK adatlap fénymásolata a diákigazolvány igényléshez (Okmányirodában kell csináltatni)
 • Ügyfélkapu regisztráció igazolása (állami ösztöndíjas hallgatóknak)

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben nem rendelkezik adóazonosítóval és bankszámlával (bankkártyával együtt), valamint Ügyfélkapu regisztrációval, még a tanév kezdete előtt feltétlenül pótolja ezeket!

A felsorolt dokumentumok feltétlenül szükségesek a hallgatói nyilvántartáshoz, ezért kérjük, hogy mindenképpen hozzák magukkal a beiratkozásra.

Az egyetem honlapján az Elsős évfolyam tájékoztató dokumentumai oldalon találja az Első évfolyamos hallgatóknak szóló Intézményi tájékoztatót, amely tartalmazza az összes tudnivalót az intézményünkről, a diákéletről és az eljövendő tanulmányairól. Megtalálja rajta a szakjához tartozó „Mintatantervet”, és minden egyéb fontos tanulmányi információt. Kérjük, mindenképpen tanulmányozza át ezt az anyagot. Ha bármilyen kérdése van, keresse bátran a diákvezetőket vagy a Tanulmányi osztály munkatársait. (A Tanulmányi osztályon augusztus 9-19. között szünetel az ügyintézés.)

A nappali tagozatos hallgatók szociális ösztöndíj iránti pályázatot nyújthatnak majd be. Bővebb információt már most olvashatnak z Intézményi tájékoztatóban.

A kollégiumi jelentkezésről már e-mailben kiküldtük a tájékoztatót a megadott e-mail címére.

 

Egyetemi évei alatt tanulmányi- és pénzügyeit az elektronikus tanulmányi rendszeren, a NEPTUN-on keresztül fogja intézni, illetve nyomon követni. Ahhoz, hogy ezt a rendszert az év kezdetétől megfelelően tudja használni, kérjük, hogy a nyár folyamán tanulmányozza a drhe.hu/neptun honlapon található információkat, ahol lehetősége van a belépésre is.

Belépni a Hallgatói Neptun oldalon lehet.

Tájékoztatom, hogy amennyiben az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerint már nem vehet részt állami ösztöndíjas képzésben, akkor a beiratkozás után át kell sorolnunk önköltséges képzésre. Ebben az esetben az önköltség összegét szeptember 20-ig kell megfizetnie.

Az önköltség összege a tanító szakon 170.000,- forint/ félév.

 

Az állami ösztöndíjas képzéssel kapcsolatos tudnivalókat kérjük, nagyon figyelmesen tanulmányozza át (a mellékelt anyagban), mert a beiratkozással létrejön a szerződés a hallgató és az állam között, mely bizonyos esetekben pénz visszafizetési kötelezettségekkel is járhat a hallgatóra nézve. Az Oktatási Hivatal állami ösztöndíjas tudnivalókról szóló legfrissebb tájékoztatóját az alábbi oldalon olvashatja: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij

 

A diákigazolvány igényléshez fel kell keresnie egy okmányirodát, ahol be kell szerezni egy ún. NEK adatlapot. Az azon található azonosító számmal tudja a Neptun rendszerben kezdeményezni a diákigazolvány igénylését. (Ügyintézés – Diákigazolvány igénylés) A NEK adatlap fénymásolatát a beiratkozáskor hozza magával.

 

Az elsőéves hallgatók számára a diákönkormányzat „Bagoly-tábort” szervez augusztus 31 – szeptember 3. között. Az ezzel kapcsolatos információkat a diákvezetők e-mailben fogják megküldeni a napokban.

 

A tanévnyitó istentisztelet 2021. szeptember 4-én, szombaton 10 órakor lesz a Nagytemplomban. Ezen az ünnepi alkalmon tesznek az új hallgatóink hallgatói fogadalmat. Erre az alkalomra feltétlenül várjuk szeretteivel együtt!

 

A tanítás szeptember 6-án kezdődik. Az elsőéves hallgatóknak az első félévben az oktatásszervezők veszik fel a szükséges kötelező tantárgyakat a Neptunban a kompetencia-mérés után.

Én, …………………

egyetemünk közössége előtt fogadom,
hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetem
szabályzatait és rendelkezéseit
magamra nézve kötelezőnek ismerem el,
azokat legjobb igyekezetem szerint megtartom.
A Magyarországi Református Egyház hitelveit,
erkölcsi és szellemi értékeit
tiszteletben tartom,
tanulmányaim egész ideje alatt
az egyetem jó hírének gyarapításán munkálkodom.
Isten segítségével arra törekszem,
hogy választott hivatásomra
lelkiismeretesen, mindenben felkészüljek.

A fogadalmat kivevő válasza:
Fogadalmatok teljesítésében a Szentháromság Isten legyen segítségetekre!