Református kántor alapszak

Református kántor szak 6 féléves BA alapszak. Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180.

A képzés célja, hogy a hallgatók rendelkezzenek az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteivel, felkészítsen a református gyülekezeti kántori szolgálat tartalmas, sokoldalú felkészültséget kívánó feladataira, a megszerzett pedagógiai kompetenciák tegyék lehetővé a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozást.
A jelentkezők az alkalmassági vizsgán igazolják billentyűs hangszertanulmányaikat, gyülekezeti ének ismeretüket és egyházi elbeszélgetésen is részt vesznek.

A szakot csak nappali tagozaton indítjuk.

Szakfelelős: Dr. Arany János

 Mintatantervek
2023/2024-es tanév
2022/2023-as tanév
2020/2021-es tanév
2019/2020-as tanév
2018/2019es tanév
2017/2018-as tanév
2016/2017-es tanév

Tantárgyleírások

Jelentkezőinknek