Balog Margit

DRHEBalog Margit

Információk

Név

Balog Margit

Email

balogm@drhe.hu

Beosztás

nyelvi lektor

Közvetlen telefonszám

+36 52 518596

Telefon mellék

18596

Szoba

Fsz/5

Szakmai megbízatások

Doktorok Kollégiuma, újszövetségi szekció

Szakmai önéletrajz

ref. lelkész, DRHE, 1982.
görög filológus, DE, 1994.

Publikációk

a) Legfontosabb publikációk (10 db):

Zsidó etikai elemek Pseudo-Phokylides költeményében. In: ”Krisztusért járva követségben” Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára. Debrecen, DRHE,2012. 77-91.
Előszó Varga István hermeneutikájához. In: Varga István: Hermeneutikai írások 1. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 2000. 5-30.
A lelkésznői hivatás csapdái, avagy egy emberségesebb theologia pastoralis felé. Theologiai Szemle, (2000) 304-306.

 

b) Publikációs lista (MTMT):