Dr. Bölcskei Gusztáv

DRHEDr. Bölcskei Gusztáv

Információk

Név

Dr. Bölcskei Gusztáv

Email

bolcskeig@drhe.hu

Beosztás

egyetemi tanár  

Tudományos fokozat

PhD.

Közvetlen telefonszám

+36 52 518584

Telefon mellék

18584

Oktatott tárgyak

Hitvallás ismeret 1, 2
Dokmatika 1, 2
Jog és etika a Szentírásban
Egyház és társadalom
Rendszeres teológiai szigorlat

/english/

Intézményi megbízatások

Dogmatikai Tanszék – tanszékvezető

Fegyelmi Bizottság – tag

Gazdasági Bizottság – tag

Szenior Akadémia – programigazgató

/english/

Szakmai megbízatások

A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának tagja (1979-től)

A Doktorok Kollégiuma Rendszeres Teológiai Szekciójának titkára (1984–1988)

A Doktorok Kollégiuma Szociáletikai Szekciójának elnöke (1995-től)

Doktorok Kollégiumának elnöke (2009-től)

Rendes tagja az Európai Etikusok Nemzetközi Kutatótársaságának, a Societas Ethica-nak (1986 óta), majd elnökségi tagja (1991 óta)

A Tiszántúli Református Egyházkerület Teológiai Bizottságának elnöke (1990–1996)

A Coetus Theologorum (Magyar Református Teológiai Tanárok Konferenciája) titkára

A Debreceni Református Teológiai Akadémia dékánja (1992/93, 1994/95)

A Debreceni Református Kollégium főigazgatója (1995. december – 1997. január)

A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke (1997-2014)

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke (1997-2014)

A Református Világszövetség Európai Tanácsa elnöke (2006-2011)

EVT Központi Bizottság tagja

/english/

Szakmai önéletrajz

Szamoskéren született, 1952. június 30-án, lelkészcsalád hatodik gyermekeként. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, a középiskolát a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végezte. 1970-ben érettségi vizsgát tett, majd egy évig egy állami gondozott gyermekotthonban dolgozott Nyírmártonfalván, képesítés nélküli nevelőként.
Teológiai tanulmányait 1971 és 1976 között végezte a Debreceni Református Teológiai Akadémián. 1976-tól 1977-ig exmisszus segédlelkész volt Berettyószentmártonban, majd Tiszanagyfaluban. Ösztöndíjasként két szemesztert töltött a németországi Tübingenben az 1977/78-as tanévben. 1978 és 1984 között gyülekezeti lelkipásztorként szolgált Tégláson és Hajdúhadházon.
Közben 1979-ben tanársegédi meghívást kapott a Debreceni Református Teológiai Akadémia Rendszeres Teológiai Tanszékére. 1984 és 1988 között a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának kinevezett vallástanára, tanársegédi állását továbbra is félállásban tölti be. 1988-ban kinevezést kap a Rendszeres Teológiai Tanszék kettéválása nyomán alakult Etikai és Szociológiai Tanszékre, melynek 1990-től a vezetője volt. 2015 óta a Dogmatikai Tanszék vezetője.
A 1990-es években két ízben választották a Teológia dékánjává, 1995. decemberében pedig a Debreceni Református Kollégium főigazgatójává.
1995-ben doktorált a Budapesti Református Teológiai Akadémián, disszertációjának címe: Arthur Rich szociáletikai gondolkodásának struktúrája.
1979 óta vesz részt a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának munkájában, 1984 és 1988 között a Rendszeres Teológiai Szekció titkára, 1995-től a Szociáletikai Szekció elnöke. Az Európai Etikusok Nemzetközi Kutatótársaságának, a Societas Ethica-nak 1986 óta rendes, 1991 óta pedig elnökségi tagja. 1990 és 1996 között a Tiszántúli Református Egyházkerület Teológiai Bizottságának elnöke, a lelkésztovábbképzés tanulmányi munkájának szervezője. A Coetus Theologorum (Magyar Református Teológiai Tanárok Konferenciája) titkára. 1997 óta a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, és a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. 2006-ban a Református Világszövetség Európai Tanácsa elnökévé választották.
A teológiai tudományok két területe, az egyháztörténet és a rendszeres teológia, azon belül is a szociáletika iránt érdeklődik elsősorban. Számos hazai és külföldi konferencián vett részt, s tartott ezeken előadásokat. A Magyarországi Keresztyén–Zsidó Társaság előadója, 2003-ban a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem, 2005-ben pedig a Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem választotta díszdoktorává.
Ösztöndíjas tanulmányút: 1977. október 1. – 1978. június 30., Tübingen, Németország
Kutatói ösztöndíj: 1988. január 15. – június 15., Zürich, Svájc
Nyelvismeret: német, angol, holland (szövegértés), latin
Nős (1977), felesége Ágai Ilona, gyógypedagógus. Gyermekei Erzsébet és Gusztáv.
/english/

Publikációk

a) Legfontosabb publikációk:

Bölcskei Gusztáv: Erasmus és Luther hatása Huldrych Zwingli teológiai gondolkodására, In: Béres T, Kodácsy-Simon E, Orosz Gábor V (szerk.) Krisztusra tekintve hittel és reménnyel: Ünnepi kötet Reuss András professzor 70. születésnapjára. Budapest: Luther Kiadó, 2008. pp. 27-32. (Eszme-csere; 4.)
Bölcskei Gusztáv: Arthur Rich szociáletikai kritériológiája és a XX. század második felének magyar református szociáletikai felismerései, In: Barcza József, ifj Fekete Károly (szerk.) „Krisztusért járva követségben…”: Tanulmányok Fekete Károly és Lenkeyné Semsey Klára professzorok tiszteletére. Debrecen: Debreceni Református Theologiai Akadémia, 1996. pp. 177-188.
Bölcskei Gusztáv, Lenkey István (szerk.): Idegen eredetű vallási szavak és fogalmak szótára, Debrecen: Ethnica Alapítvány, 100 p.
Bölcskei Gusztáv: Aufklärung und Säkularisation als Herausforderung für die Kirchen in Ungarn, In: Aleksandr Menʹ, Karl Christian Felmy (szerk.) Kirchen im Kontext unterschiedlicher Kulturen: Auf dem Weg ins dritte Jahrtausend ; Alexander Meń in memoriam (1935-1990). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1991. pp. 123-131.
Bölcskei Gusztáv: A kezdetektől a váradi iskola beolvadásáig, In: Bajkó Mátyás, Barcza Józsefné, Bölcskei Gusztáv, Csohány János, Czeglédy Sándor, Dankó Imre, Fekete Csaba, Gaál Botond, Győri L János, Kocsis Elemér, Kormos László, Makkai László, G Szabó Botond, Szabó László Ambrus, Takács Béla, Tóth Béla Barcza József (szerk.) A Debreceni Református Kollégium története. Budapest: Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1988. pp. 9-42.
b) Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10045541

/english/

Bölcskei Gusztáv: Erasmus és Luther hatása Huldrych Zwingli teológiai gondolkodására, In: Béres T, Kodácsy-Simon E, Orosz Gábor V (szerk.) Krisztusra tekintve hittel és reménnyel: Ünnepi kötet Reuss András professzor 70. születésnapjára. Budapest: Luther Kiadó, 2008. pp. 27-32. (Eszme-csere; 4.)
Bölcskei Gusztáv: Arthur Rich szociáletikai kritériológiája és a XX. század második felének magyar református szociáletikai felismerései, In: Barcza József, ifj Fekete Károly (szerk.) „Krisztusért járva követségben…”: Tanulmányok Fekete Károly és Lenkeyné Semsey Klára professzorok tiszteletére. Debrecen: Debreceni Református Theologiai Akadémia, 1996. pp. 177-188.
Bölcskei Gusztáv, Lenkey István (szerk.): Idegen eredetű vallási szavak és fogalmak szótára, Debrecen: Ethnica Alapítvány, 100 p.
Bölcskei Gusztáv: Aufklärung und Säkularisation als Herausforderung für die Kirchen in Ungarn, In: Aleksandr Menʹ, Karl Christian Felmy (szerk.) Kirchen im Kontext unterschiedlicher Kulturen: Auf dem Weg ins dritte Jahrtausend ; Alexander Meń in memoriam (1935-1990). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1991. pp. 123-131.
Bölcskei Gusztáv: A kezdetektől a váradi iskola beolvadásáig, In: Bajkó Mátyás, Barcza Józsefné, Bölcskei Gusztáv, Csohány János, Czeglédy Sándor, Dankó Imre, Fekete Csaba, Gaál Botond, Győri L János, Kocsis Elemér, Kormos László, Makkai László, G Szabó Botond, Szabó László Ambrus, Takács Béla, Tóth Béla Barcza József (szerk.) A Debreceni Református Kollégium története. Budapest: Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1988. pp. 9-42.
Publication list:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10045541