Dr. Eged Alice

DRHEDr. Eged Alice

Információk

Név

Dr. Eged Alice

Email

eged.alice@drhe.hu

Beosztás

főiskolai docens

Tudományos fokozat

PhD.

Közvetlen telefonszám

+36 52 518553

Telefon mellék

18553

Kutatási terület tudományági besorolása

Történelemtudományok

Szoba

I/133

Oktatott tárgyak

Német nyelvi alapozó képzés

Bevezetés a német pedagógiai szaknyelvbe

Német pedagógiai szaknyelv

Német nyelvvizsga előkészítő

Közigazgatási, Eu-s és állampolgári ismeretek

Egy hírhedt közép-európai kalandor: Koestler

Intézményi megbízatások

Oktatási rektorhelyettes

Tanulmányi Bizottság – elnök

Kreditátviteli Bizottság – elnök

Szakmai megbízatások

Állami Nyelvvizsgabizottság – tag

OTE – Idegennyelvi Tagozat – tag

Deutsches Kulturforum – tag

Ethosz Tudományos Egyesület – tag

Szakmai önéletrajz

2013 – Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar – jogász

2011-től Debreceni Református Hittudományi Egyetem – Idegen Nyelvi Tanszék

1993-2011 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola – Idegen Nyelvi Tanszék

1988-1993 Ady Endre Gimnázium, Debrecen

Végzettségek

2013 – Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar – jogász

2005 Doktori fokozat megszerzése (PhD) – Debreceni Egyetem, Doktori program: Hazai és európai társadalom- és eszmetörténet a 19-20. században

1988 Kossuth Lajos Tudományegyetemen Bölcsészettudományi Kar – történelem-német szak

Publikációk

a) Legfontosabb publikációk:
Huszadik századi német futballtörténelem. Adalékok a berni diadal társadalmi vonatkozásaihoz. In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből. Komárno: International Research Institute s.r.o., 2019, 257−262.
Kommunikation und Repräsentation. Staatsbesuche in der Weimarer Republik. In: Baranyiné Kóczy Judit – Fehér Ágota (szerk.): „Útkeresés és újratervezés”. XXI. Apáczai-napok konferencia. 2017. november 16. Győr: Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2018, 33−41.
Átnevelés a háború után a németországi amerikai zónában. A mozi szerepe a kulturális hadviselésben 1945−46 során. In: Torgyik Judit (szerk.): Néhány társadalomtudományi kutatás és innováció. Komárno: International Research Institute s. r. o., 2018, 25−32.
Az újjászületés terhei. A német levéltári iratok sorsával kapcsolatos etikai dilemmák a második világháborút követően In: Bertók Rózsa – Bécsi Zsófia (szerk.): Vallási és erkölcsi megújulások a reformáció tükrében. Tanulmánykötet. Pécs: ETHOSZ Tudományos Egyesület, 2017, 185–198.
Ethische Dilemmas in Verbindung mit dem Schicksal deutscher Archivdokumente nach dem zweiten Weltkrieg. In: Lőrincz Ildikó (szerk.): „Semper reformare”. XX. Apáczai-napok – 2016. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Tanulmánykötet. Győr: Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2017, 438−443.
A berlini nyilvánosság az 1920-as években III. A Sklarz-Parvus eset: a német kormány „nyolc krajcáros emberkéi”. Mediárium 10 (2016/1), 43−59.
A berlini nyilvánosság az 1920-as években II. A vincellérek pártfogója: a Hermes-eset. Mediárium 9 (2015/3–4), 60–68.
A berlini nyilvánosság az 1920-as években I. Pezsgő vödörből, kaviár nagykanállal: a Sklarek-ügy. Mediárium 9 (2015/1–2), 50–66.
A Weimari Köztársaság a német historiográfia tükrében. In Frank Tibor (szerk.): Németföldről Németországba. magyar kutatók tanulmányai a német történelemről. Budapest, Gondolat, 2012, 200-219.
In fotografischen Höhen – Martin Munkacsi (1896-1963). In Pinczésné Palásthy Ildikó (szerk.): A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője. Debrecen, KFRTKF, 2011, 182-184
Ein anderer Anfang. Praesens. Mitteleuropäisches zeitgenössisches Kunstblatt 2010/2, 4-15.
A tájékoztatók tájékozatlansága – A német himnusz eredettörténete. In Lőrincz Ildikó (szerk.): XII. Apáczai-napok. A reneszánsz értékei, az értékek reneszánsza. Tanulmánykötet. Győr, NYME Apáczai csre János Kar, 2009, 701-705.
“Das Badebild”. Fejezetek az Ullstein kiadó történetéből. Mediárium 3 (2009/3-4), 57-64.
Fejezetek az Ullstein kiadó történetéből I. Mediárium 2 (2008/3-4), 41-52.
A német nők és a nemzetiszocialista mozgalom kapcsolata Elsbeth Zander karrierjének tükrében (1919-1933). In Bertók Rózsa, Barcsi Tamás, Bécsi Zsófia (szerk.): Tolerancia?! Kirekesztés – megtűrés – befogadás. Pécs, Ethosz, 2008, 92-97.
Fejezetek az író és újságíró Koestler Artúr életéből. In Lőrincz Ildikó (szerk.): Apáczai-napok. Értékőrzés és értékteremtés. Tanulmánykötet. Győr, NYME Apáczai Csere János Kar, 2008, 616-620.
Színről színre: Alacsony sötét férfi éles fényben. Koestler Artúr intellektuális életrajza. Mediárium 1 (2007/3-4), 345-352.
A Sinistra körzet kísértete. Forrás 34 (2002/9), 100−105.

b) Publikációs lista (MTMT):
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10059221

Előadások

„Fußball ist niemals nur ein Spiel”. . A Selye János Egyetem XI. Nemzetközi Tudományos Konferenciája – 2019, Révkomárom (Komárno), 2019. szeptember 10−11.

Huszadik századi német futballtörténelem. Adalékok a berni diadal társadalmi vonatkozásaihoz. VII. IRI Társadalomtudományi Konferencia, International Research Institute s.r.o., Párkány (Štúrovo), 2019. június 19−20.

Inzultus a törvényhozásban. Adalék a német politikai magatartáskultúrához. XXII. Apáczai-napok, Pedagógusképzés, oktatás a Kárpát-medencében, társadalmi kontextusok, nemzetközi tudományos konferencia, Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Győr, 2018. november 15.

Németország angolul tanul. Az angol nyelv oktatásának megszervezése az amerikai zónában 19451949. A Selye János Egyetem 2018-as X. Nemzetközi Tudományos Konferenciája, humántudományi szekciók, Selye János Egyetem, Révkomárom, 2018. szeptember 11−12.

Átnevelés a háború után a németországi amerikai zónában. A mozi szerepe a kulturális hadviselésben 1945−46 során. VI. IRI Társadalomtudományi Konferencia, International Research Institute s. r. o., Párkány (Štúrovo, Szlovákia), 2018. június 20−21.

Vereség a moziban. Az amerikai kulturális export mint a német identitás átalakításának eszköze. „Scientia ac educatio”, tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2018. április 11.

Elkötelezettség és eloldódás. Arthur Koestler olvasószeminárium a felsőoktatásban. VI. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, International Research Institute, Párkány (Štúrovo, Szlovákia), 2018. január 14−15.

 Kommunikation und Repräsentation. Staatbesuche in der Weimerer Republik. „Útkeresés és újratervezés”, XXI. Apáczai-napok, nemzetközi tudományos konferencia, Győr, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2017. november 16.

Die PISA-Ergebnisse von 2016 aus ungarischer Sicht. Bildung: leistungsstark – chancengerecht ‒ inklusiv? ÖFEB-Kongress 2017, Pädagogische Hochschule Vorarlberg,, Ausztria, 2017. 09. 18−22.

Diplomáciai protokoll a weimari köztársaság időszakában. Az interkulturális szempontok jelentősége az afgán király 1928-as berlini látogatásakor. „Érték, minőség és versenyképesség − a 21. század kihívásai”, nemzetközi tudományos konferencia, pedagógiai szekciók, Selye János Egyetem, Révkomárom, 2017. szeptember 12−13.

„Ki nevet a végén?” avagy a legnépszerűbb német táblajáték története. MRE Doktorok Kollégiuma, Pedagógiai Szekció, Debrecen, DRHE, 2017. július 11.

A törvénytől nem sújtva. Veit Harlan és a német igazságszolgáltatás esete. „Scientia ac educatio”, tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2017. április 05.

A kultúraközvetítés egy lehetséges modellje a tanító szak német műveltségi területén. V. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, International Research Institute s.r.o., Párkány (Štúrovo, Szlovákia), 2017. január 15−16.

Az újjászületés terhei. A német levéltári iratok sorsával kapcsolatos etikai dilemmák a második világháborút követően. Vallási és erkölcsi megújulás a reformáció tükrében, nemzetközi konferencia, Pécs, ETHOSZ Tudományos Egyesület – Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület – BioRitmus TehetségPont, 2016. november 4–5.

Die Macht der Interpretation. Das Schicksal deutscher Quellen nach dem zweiten Weltkrieg (Az értelmezés hatalma. A német levéltári források sorsa a második világháború után). Semper reformare. XX. Apáczai-napok, nemzetközi tudományos konferencia, Győr, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2016. október 26−27.

Forrás – tudás – hatalom. A német levéltári anyagok sorsa a második világháború után. „Scientia ac educatio”, tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2016. április 20.

Vallásoktatás a szekuláris állam keretei között Németországban. Gondolkodási struktúrák és kreativitás. XIX. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, Győr, Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, 2015. október 21−22.

Paktum az ördöggel. Az 1933-ban megkötött német konkordátum a historiográfia tükrében. Quid est veritas? (Jn 18,38) Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya. XVIII. Apáczai-napok, nemzetközi tudományos konferencia, Győr, Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, 2014. október 21−22.