Dr. Ittzés Gábor

DRHEDr. Ittzés Gábor

Információk

Név

Dr. Ittzés Gábor

Email

ittzes.gabor@drhe.hu

Beosztás

intézetvezető, egyetemi docens

Tudományos fokozat

PhD, ThD (Harvard)

Közvetlen telefonszám

+36 52 518553 | +36 52 518511

Telefon mellék

18553 | 18511

Kutatási terület tudományági besorolása

Irodalomtudományok (angol-amerikai irodalom szakterület)

Szoba

II/224

Oktatott tárgyak

DRHE

Angol nyelvi alapozó 1–3.
Angol nyelv tanító szakosoknak 1–2.
Bevezetés az angol pedagógiai szaknyelvbe 1–2.
Angol pedagógiai szaknyelv 1–3.
Bevezetés az angolszász kultúrába és történelembe 1.
Angol nyelvű írásbeliség 1–2.
Angol szakfordítás 1–2.

Más egyetemeken/korábban
Egyetemes egyháztörténet 1–2.
The Bible and Its Interpreters
New Testament: Text and Context
Introduction to Theology
Christology – Ancient, Modern and Contemporary: The Metaphysics of Incarnation
Revelation
Classics of Christian Literature
Theological German
Introduction to English Literature
English Literature from the Middle Ages to the Seventeenth Century
Renaissance and Baroque English Literature
English Renaissance Sonnet
John Donne’ Poetry
Milton’s Paradise Lost
Time in Seventeenth-Century English Poetry
Restoration and Eighteenth-Century English Literature
Világirodalom magyar szakosoknak: 17 századi angol költészet
Fordítástechnika
Idegen nyelvű szakirodalom feldolgozása 1–2.
Kutatószeminárium 2.
Tudományos művek írása (idegen nyelvű)  2–3.
Publikálás angol nyelven a társadalomtudományokban
Kultúrák, vallások, ideológiák, értékrendek a társadalomban
Értékek, vallások, spiritualitás és szociális munka
Etikai dilemmák a szociális munkában
Társadalmi ismeretek többszempontú megközelítése 1–2.
Projektszminárium
Szakdolgozat 1–2.

Intézményi megbízatások

A középiskolai angoltanár – hittanár-nevelőtanár szak beindítását előkészítő szenátusi ad-hoc munkabizottság jegyzője

Szakmai megbízatások

Tagság szakmai társaságokban:

American Academy of Religion (AAR)
Sixteenth Century Society (SCSC)
Modern Language Association of America (MLA)
Milton Society of America (MSA)
MTA Köztestülete
Doktorok Kollégiuma (MRE DC)
Magyar Anglisztikai Társaság (HUSSE)
Magyar Történelmi Társulat (MTT)
Magyar Vallástudományi Társaság (MVT)
Magyarországi Luther Szövetség (MLSz)

Bizottsági, szerkesztőbizottsági tagság:
Studia Debreceni Teológiai Tanulmányok (2019–)
Journal of Interdisciplinary Philology (2016–)
Luther Válogatott Művei, 12 köt. (Budapest: Luther Kiadó, 2011–) – sorozatszerkesztő
Credo (2009–)
Reformáció Emlékbizottság Tudományos Munkacsoportja (EMMI, 2014–2017)
Homiletisch-liturgisches Korrespondenzblatt (2009–2017)
European Journal of Mental Health (2006–2017)
Embertárs (2007–2015)

Szakmai önéletrajz

Végzettség, fokozat:

ThD, rendszeres és történeti teológia (Harvard Divinity School, Cambridge, USA) – honosítva a DRHE 2018. szept. 13-án kelt határozatával mint doktori (PhD) fokozat a hittudományok területén
PhD, irodalomtudományok (angol-amerikai irodalom szakterület) (ELTE BTK, Budapest)
MTS (Harvard Divinity School, Cambrdige, USA) – honosítva az OH 2011. dec. 13-án kelt határozatával mint mesterfokozat végzettség és „okleveles vallástudomány szakos bölcsész (vallástörténet szakirány)” szakképzettség
Egyetemi oklevél (MA), angol nyelv és irodalom szakos előadó  (ELTE BTK, Budapest)

 

Kutatási ösztöndíjak, támogatott kutatások:

OTKA  K-101928 (Milton Elveszett Paradicsomának jegyzetelt magyar kiadása), szenior kutató (2012–2016)
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2011–2014)
Carl Schurz-ösztöndíj (Gothai Kutatókönvtár, Németország, 2005)
DAAD doktori kutatási ösztöndíj (Heidelberg és Erfurt, Németország, 2003–2005)

Publikációk

Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10019693

Kutatási projektek

Magyar tartalom

Előadások

Magyar tartalom