Dr. Joó Anikó

DRHEDr. Joó Anikó

Információk

Név

Dr. Joó Anikó

Email

joo.aniko@drhe.hu

Beosztás

központvezető, főiskolai docens

Tudományos fokozat

PhD

Közvetlen telefonszám

+36 52 518560

Telefon mellék

18560

Kutatási terület tudományági besorolása

Neveléstudomány

Szoba

Fsz/30

Oktatott tárgyak

Alkalmazott és médiapedagógia

A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében

A pedagógus szerep és feladatkör

A tanulói munka értékelése

Az oktatási folyamat tervezése

Hátrányos helyzetű tanulók az oktatásban

Gyakorlati képzés – egyéni gyakorlat 3

Pedagógia 1

Pedagógia 2

Pedagógia 3

Pedagógiai játékelmélet

Új eljárások, módszerek a pedagógiában

Intézményi megbízatások

A Felnőttképzési Központ vezetője

A 2019/2020. tanévben első évfolyamos tanító szakos hallgatók mentortanára

Szakmai önéletrajz

1989-1993 között a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán általános iskolai, angol nyelv oktatására képesített tanítói oklevelet, majd 1999-2002 között a Kossuth Lajos Tudományegyetemen angol nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett. 2008-ban megszerezte a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú szakképzettséget. 2009-ig a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorlóiskolájában angol nyelvet tanított. 2009-től a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, majd az integrációt követően a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Felnőttképzési Központjának munkatársa. 2017 óta a központ vezetője.
2019 februárjában PhD fokozatot szerzett a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolájában. Tudományos munkáját jellemzi, hogy több, mint tíz alkalommal tartott konferencia előadást magyar és több esetben angol nyelven. Jelenleg kilenc önálló és két olyan publikációval rendelkezik, amelyekben társzerző volt. Ezek közül négy angol nyelvű. A 2017-ben témavezetőjével közösen készített tanulmánya a Floridában megrendezett IX. Nemzetközi Oktatási, Képzési és Informatikai Konferencián (9th International Conference on Education, Training and Informatics: ICETI 2018) a szekció legjobb tanulmánya díjat nyerte el. 2018-tól a konferencia bíráló bizottságának tagja.
2018/19 tanévtől a DRHE Pedagógia és Pszichológia Tanszékének adjunktusa.

Publikációk

Magyar nyelvű könyvrészlet:

1. Fülekiné Joó, A.: A perszuazív kommunikáció mint az olvasási attitűd nemek közti különbségeinek magyarázó tényezője. In: Vzdelávanie, výskum a metodológia = Oktatás, kutatás és módszertan: Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. Szerk.: Karlovitz János Tibor, Torgyik Judit, International Research Institute, Komárno, Szlovákia, 212-224, 2013. ISBN: 9788097125110

Magyar nyelvű tudományos közlemények hazai folyóiratban:

2. Fülekiné Joó, A.: Kiskamaszok olvasási attitűdjének nemek közötti különbségei: a szülői olvasói magatartás mint lehetséges magyarázó tényező. Anyanyelv-pedagógia. 11 (2), 37-51, 2018. EISSN: 2060-0623.

3. Fülekiné Joó, A.: Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Iskolakultúra. 3 (25), 125-128, 2015. ISSN: 1215-5233.

4. Fülekiné Joó, A.: Az olvasási attitűd kutatása Mathewson modellje alapján. Anyanyelv-pedagógia. 6 (2), 1-12, 2013. EISSN: 2060-0623.

5. Fülekiné Joó, A.: Olvasási attitűd: fiú-lány különbségek. Iskolakultúra. 10, 43-57, 2012. ISSN: 1215-5233.

Idegen nyelvű tudományos közlemények külföldi folyóiratban

6. Fülekiné Joó, A., Bujdosóné Dani, E.: May Parental Reading Behavior Explain the Gender Differences in Subteeners’ Reading Attitude? Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2 (16), 17-22, 2018. EISSN: 1690-4524. Nyilvántartási szám: DEENK//2018.PL Tárgy: PhD Publikációs Lista DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR H-4002 Debrecen, Egyetem tér 1, Pf.: 400 Tel.: 52/410-443, e-mail: publikaciok@lib.unideb.hu További közlemények Magyar nyelvű tudományos közlemények külföldi folyóiratban (1)

7. Fülekiné Joó, A.: A nevelés mint segítés az idegen nyelv tanításában. Új Kép. 15 (1-2), 36-40, 2012. ISSN: 1450-5010.

Magyar nyelvű konferencia közlemények:

8. Fülekiné Joó, A.: A Hajdú-Bihar megyei felnőttképzés történelmi, társadalmi, gazdasági háttere. Act. Sci. Soc. 37, 119-131, 2012. ISSN: 1418-7191.

Idegen nyelvű konferencia közlemények:

9. Pinczésné Palásthy, I., Fülekiné Joó, A.: Tracing a Postgraduate Course. In: A felnőttképzés perspektívái nemzetközi konferencia. Szerk.: Csótiné Belovári Anita, A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara, Kaposvár, 217-221, 2010. ISBN: 9789639821255

Idegen nyelvű absztrakt kiadványok:

10. Fülekiné Joó, A.: The Impact of the Family’s Cultural Capital on Young Children’s Reading Habits and Attitude. In: PÉK 2014 : 12. Pedagógiai Értékelési Konferencia : Program, előadás-összefoglalók. Szerk.: Korom Erzsébet, Pásztor Attila, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged, 84, 2014. ISBN: 9789633062791

11. Fülekiné Joó, A.: The relationship between parental reading patterns and gender differences in reading attitude among young children. In: PÉK 2013 : 11. Pedagógiai Értékelési Konferencia : Program, előadás-összefoglalók. Szerk.: Józsa Krisztián, Fejes József Balázs, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged, 112, 2013. ISBN: 9789633062128

Előadások

A perszuazív kommunikáció hatása középiskolás fiútanulók olvasási attitűdjére. Nagyvárad: IV. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia. 2019. június 20-21.
The Impact of the Family’s Cultural Capital on Young Children’s Reading Habits and Attitude. Szeged: XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. 2014. május 1-3.
Explanatory Variables of the Gender Differences in Reading Attitude among Young Children. Debrecen: Hucer. 201 június 13-14.
The Relationship between Parental Reading Patterns and Gender Differences in Reading Attitude among Young Children. Szeged: XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. 2013. április 11-13.
A perszuazív kommunikáció mint az olvasási attitűd nemek közti különbségeinek magyarázó tényezője. Révkomárom, Szlovákia: Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. 2013. január 7-8.
Az olvasási attitűd nemek közti különbségei – pilot study. Győr: XVI.  Apáczai-napok Tudományos Konferencia. 2012. október 2
A Hajdú-Bihar megyei felnőttképzés történelmi, társadalmi, gazdasági háttere. Kaposvár: „Merre tart a felnőttképzés?” nemzetközi felnőttképzési konferencia. 2012. október 12.