Dr. Mohácsi Bernadett

DRHEDr. Mohácsi Bernadett

Információk

Név

Dr. Mohácsi Bernadett

Email

mohacsi.bernadett@drhe.hu

Beosztás

adjunktus

Tudományos fokozat

PhD

Közvetlen telefonszám

+36 52518533

Telefon mellék

18533

Kutatási terület tudományági besorolása

Bölcsészettudományok, Pszichológiai tudományok

Szoba

II/229

Oktatott tárgyak

A differenciált fejlesztés pedagógiája és pszichológiája 2.
A differenciált fejlesztés pedagógiája és pszichológiája 2.
A tanárjelölt személyiségének fejlesztése
A tanulói személyiség megismerése
Csoporttréning 1.
Csoporttréning 1.
Fejlődés- és családlélektan
Gyakorlati képzés – egyéni gyakorlat 1.
Gyakorlati képzés – egyéni gyakorlat 3.
Pszichológia 2
Pszichológia 2
Pszichológia 3 előadás
Pszichológia 3 szeminárium
Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek 1

Szakmai önéletrajz

SZAKMAI TAPASZTALAT:

2023-jelenleg Adjunktus

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék

Előadások, szemináriumok tartása tanító és hitéleti szakos hallgatók számára, önismereti tréning tartása tanító szakos hallgatók számára. Szakdolgozatok és TDK-k témavezetése és bírálata. A tanszéki kutatási projektben való részvétel. Doktori témavezetés.

2021-2023 Adjunktus

Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet Tanácsadás, Fejlődés- és Iskolapszichológiai Tanszék
Előadások, szemináriumok tartása alap- és mesterképzésen, tréningek tartása önismereti, konfliktuskezelési, szakmai szocializáció témában pszichológus és tanárszakos hallgatók számára. Szakdolgozatok, műhelymunkák témavezetése és bírálata. Doktori témavezetés, kutatómunka, szakcikkek, könyvfejezetek, tudományos ismeretterjesztő cikkek írása és lektorálása. Kutatócsoportban való részvétel, továbbá szakmai konferencia szervezése (Iskolapszichológus Vándorgyűlés).

2022-2023 Óraadó

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék
Előadások, szemináriumok tartása tanító és hitéleti szakos hallgatók számára Szakdolgozatok témavezetése és bírálata Önismereti tréning tartása tanító szakos hallgatók számára Szenior Akadémia ismeretterjesztő előadás tartása

2015-2021 Adjunktus

Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Pszichológiai Tanszék
Előadások, szemináriumok tartása. Tréningek tartása önismereti, konfliktuskezelési, kiégésprevenció, szakmai szocializáció témában segítő- és egészségügyi hallgatók számára. Tanszéki TDK koordinátor, TDT és DETEP Kari bizottság tag, továbbá Szakkollégium igazgatósági tag. Szakdolgozatok és TDK pályamunkák témavezetése és bírálata. Kutatómunka, szakcikkek írása lektorálása Hallgatói mentor képzésben és programban részvétel (hallgatói lemorzsolódás prevenciója).

2019-2021 Mentálhigiénés tanácsadás
Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Mentálhigiénés Iroda
Pszichológiai konzultáció hallgatók számára, valamint mentálhigiénés szemléletű előadások szervezése.  A hallgatói mentálhigiénés egészség és egészségmagatartás kutatási projektben való részvétel

2019-2020 Iskolapszichológus
Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
Anti-bullying foglalkozások vezetése, kiégésprevenciós tréning tartása pedagógusok számára, esetmegbeszélő csoportban való részvétel, esetkonferencián való részvétel.  Diák-, szülői és pedagógus egyéni tanácsadás. Preventív szűrővizsgálatok végzése.

TANULMÁNYOK:

2011- 2014
NAPPALI TAGOZATOS, ÖSZTÖNDÍJAS PHD HALLGATÓ
Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola, Pszichológia program
Előadások, szemináriumok tartása, tudományos konferenciákon való részvétel, tudományos ismeretterjesztő konferencián részvétel. Szakcikkek, könyvfejezetek, tudományos ismeretterjesztő cikkek írása, a tanszéki és intézeti kutatási projektekben való részvétel. Doktoranduszok képviselete a Pszichológiai Intézeti Tanácsában.
Doktori téma: A policisztás ovárium szindrómás nők életminőségének vizsgálata
Ph.D fokozat megszerzése (2017), minősítése: Summa cum laude

2009-2011
PSZICHOLÓGUS
DE BTK Pszichológia szak Tanácsadás- és Iskolapszichológia Szakirány (MA)
Pedagógiai pszichológiai diagnosztikai eljárások elméleti és gyakorlati ismerete Tanácsadási módszeretek elméleti elsajátítása és gyakorlatban való alkalmazása Óvoda-és iskolapszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési tanácsadás és krízistanácsadás elméleti alapozása és gyakorlati alkalmazása Tanulásmódszertan fejlesztés elméleti és gyakorlati ismerete Az oklevél minősítése: kitüntetéses diploma (2011)

2006-2009 VISELKEDÉSELEMZŐ
DE BTK pszichológia szak (BA)
A pszichológia tudomány elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek ismerete pszichológiai mesterképzés megalapozása Elismerő oklevél, pszichológia alapszakon (BA) évfolyamelső (2009)

EGYÉB KÉPZÉSEK:

2009-2010: Családterápiás módszerspecifikus képzés: 2009/23/200 BKL.-SM. Pozíciószámú alapképzés; 2010/26/150/BKL.-SM. Pozíciószámú sajátélményű, családi önismereti csoport
2012: Sindelar kognitív fejlesztő terápia módszerspecifikus képzés
2023: A hiperaktivitás-figyelemzavar viselkedésterápiája képzés

KUTATÓCSOPORT TAGSÁG:

Alkalmazott figyelemkutatások kutatócsoport vendégkutatója (2023-)

 

Publikációk

Publikációs lista (MTMT): https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037706

Konferencia előadások:

Gebriné, Éles Krisztina ; Mohácsi, Bernadett ; Takács, Péter ; Molnárné, Grestyák Anita ; Major, Gyöngyi ; Rákóczi, Ildikó
A covid-19 járvány hatása az egészségügyi dolgozók testi és lelki egészségi állapotára
In: Janka, Brissáková; Katarína, Pechová; Zuzana, Nagy Gažová; Michal, Vavro (szerk.) Intervencie multidisciplinárneho tímu vkontexte pomáhajúcich profesií : Recenzovany zborník abstraktov
Bratislava, Szlovákia : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (2022) p. 57

Mohácsi, Bernadett ; Gebriné, Éles Krisztina ; Tatai, Csilla
Az egészségügyi dolgozók munkahelyi pszichoszociális tényezőinek kiégéssel kapcsolatos vizsgálata a COVID 19 pandémia alatt
In: Rusinné, Fedor Anita; Tóth, Dalma; Zakor-Broda, Rita (szerk.) XIV. Nemzetközi Nyíregyházi Doktorandusz és Posztdoktori Konferencia : Absztraktkötet
Nyíregyháza, Magyarország : Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar (2022) 167 p. p. 81

Gebriné Éles, Krisztina ; Mohácsi, Bernadett ; Takács, Péter ; Molnárné, Grestyák A. ; Rákóczi, Ildikó
Az egészségügyi dolgozókat érő fizikai és mentális kihívások a Covid 19 járvány ideje alatt.
In: Rusinné, Fedor Anita; Vámosiné, Balla Petra (szerk.) A Magyar Tudomány Ünnepe 2021 – „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia Absztraktfüzet
Nyíregyháza, Magyarország : Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar (2021)
ISBN: 9789634903529

Kovács, János ; Sárváry, Andrea ; Kiss, János ; Majer, Réka ; Mohácsi, Bernadett
Hallgatók személyiségjellemzői és énképe a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán
In: Lippai, Edit (szerk.) Összetart a sokszínűség : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése kivonatkötet
Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság (2019) 319 p. p. 120

Majer, Réka ; Sárváry, Andrea ; Kiss, János ; Kovács, János ; Mohácsi, Bernadett
Hallgatók lelki egészsége és egészségmagatartása a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán
In: Lippai, Edit (szerk.) Összetart a sokszínűség : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése kivonatkötet
Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság (2019) 319 p. p. 118

Sárváry, Andrea ; Kiss, János ; Laczkóné, Majer Réka ; Mohácsi, Bernadett ; Kovács, János
A Mentálhigiénés Iroda Tevékenysége a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán
In: Kortárs kihívások és megoldások a közegészségügyben : V. Közegészségügyi Konferencia
Marosvásárhely, Románia : Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar (2019) p. 7

Sárváry, Andrea ; Majer, Réka ; Kiss, János ; Kovács, János ; Mohácsi, Bernadett
Hallgatók mentális egészsége és egészségmagatartása a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán és a határon túli magyar hallgatók körében
In: Lippai, Edit (szerk.) Összetart a sokszínűség : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése kivonatkötet
Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság (2019) 319 p. pp. 118-119. , 2 p.

Majer, Réka ; Sárváry, Andrea ; Mohácsi, Bernadett ; Kovács, János ; Kiss, János
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán tanuló hallgatók mentális állapota: elővizsgálati eredmények
In: Lippai, Edit (szerk.) Változás az állandóságban : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet
Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság (2018) 328 p. p. 216

Réka, Majer ; Andrea, Sárváry ; Bernadett, Mohácsi ; János, Kovács ; János, Kiss
The mental health survey at the University of Debrecen Faculty of Health’s students
In: Sárváry, Attila; Papp, Katalin (szerk.) Global challenges in a changing world – new roles and competencies in the field of nursing : XI. International Symposium
Nyíregyháza, Magyarország : Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar (2018) pp. 48-49. , 2 p.

Mohácsi, Bernadett
A testkép és az evészavarok tüneteinek vizsgálata a policisztás ovárium szindrómás nők között
In: Lippai, Edit (szerk.) Személyes Tér – Közös Világ : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet
Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság (2017) 347 p. pp. 239-240. , 2 p.

Mohácsi, Bernadett
A policisztás ovárium szindrómával élők életminőségét negatív irányba befolyásoló tényezők vizsgálata
In: S n (szerk.) A Magyar Tudomány Ünnepe 2016 : Oknyomozó tudomány
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar (2016) p. 6

Mohácsi, Bernadett
A nőiességen esett csorba: PCOS.: A policisztás ovárium szindróma pszichológiai aspektusainak vizsgálata.
In: Hegedűs, Gábor; Koltói, Lilla; Tóth, József (szerk.) XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Pedagógia, Pszichológia, Andragógia és Könyvtártudományi Szekció : Rezümékötet
Kecskemét, Magyarország : Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar (2011) 141 p.

Mohácsi, Bernadett ; Szemán-Nagy, Anita
A policystas ovarium szindróma pszichés hátterének vizsgálata
In: Test – lélek – család – közösség. A fejlődő pszichiátria határai : A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlésének előadáskivonatai
(2011) 152 p. pp. 86-86. , 1 p.