Szirmai Erika

DRHESzirmai Erika

Információk

Név

Szirmai Erika

Email

szirmai.erika@drhe.hu

Beosztás

nyelvtanár, szakmódszertant oktató tanár

Tudományos fokozat

(abszolutórium)

Közvetlen telefonszám

+36 52 518553

Telefon mellék

18553

Szoba

I/133

Oktatott tárgyak

Az angol mint idegennyelv tanításának módszertana (Methodology, Skills Development, Approaches to Teaching Young Learners)
Angol leíró nyelvtan
Gyermekirodalom
Írásgyakorlat
Angol nyelv tanító és könyvtár szakos hallgatóknak
Szakfordítás
Media English (angol nyelv kommunikáció szakos hallgatóknak)
Secrets of English Pronunciation
Games in Language Teaching

Intézményi megbízatások

2018 – Diákjóléti Bizottság (tag)
mentortanár

Szakmai önéletrajz

Iskolák, végzettség

1999 MEd in Primary Teacher Training (in TESOL), University of Leeds, Leeds, Nagy-Britannia

1984 MA: magyar-angol szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, magyar-angol szak

 

Munkahelyek

1994- DRHE Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet, Idegennyelvi Tanszék, Angol Szakcsoport (előtte: KFRTKF Idegennyelvi Tanszék, Angol Szakcsoport) – nyelvtanár, pedagógusképzésben foglalkoztatott, szakmódszertant oktató tanár

1984-1994 Hatvani István (előtte: Kardos Utcai) Általános Iskola – tanár

Publikációk

Problémák és megoldási lehetőségek kisiskolás angoltanulók olvasásában. (in: Tanulmánykötet.  Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar. Győr, 2002.)
Buda, M., Kőszeghy, A., Szirmai, E.: Iskolai zaklatás – az ismeretlen ismerős. Educatio, 17. évf. 3. szám. 2008 ősz, 373-387.o.
Iskolai zaklatás –kortünet vagy epidémia? (Kőszeghy Attilával) Debreceni Disputa, 7. évf. 3. sz. 2009. március 45-49.
A zaklatás írásbeli megjelenéséről – értsük úgy, ahogy látjuk? Az iskolai erőszak képe a médiában. In: Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Debrecen, 2010. 365-374. o.
School Bullying in the Primary School. Report of a Research in Hajdú-Bihar County (Hungary) Mariann Buda & Erika Szirmai.  Journal of Social Research & Policy. Volume 1, Issue 1. 25 July 2010
Egy képzés életrajza. Posztgraduális idegennyelv-tanító képzés a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán. In: Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Debrecen, 2010. Center for Higher Education Research and Development. 281-286. o.
Steps to Counter Bullying: A Summary of Methods and Techniques. Practice and Theory. in: Systems of Education. Volume 5 Number 5 2010. pp. 359-368
Hogyan működik a gyermekvédelem iskolai erőszak esetén? Új Pedagógiai Szemle 2011/11-12. 56-66.
A zaklatási viselkedés mintázata irodalmi alkotásokban. Könyv és Nevelés 2012/2 online száma: http://www.eken.opkm.hu/
How Do Students Cope with Bullying? In: Juhász, E. (ed): Education in Transition. Dubnici nad Váhom, Slovakia, Dubnicky technologicky institút, 2012. 124-135.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős szerepéről az iskolai erőszak elleni fellépésben. Educatio 22. évf. 1. szám, 2013 tavasz, 95-101.

b) Publikációs lista (MTMT):

Előadások

1998. február 28.    Literature for Young Learners. Előadás angol nyelven: Megyei angol nyelvtanári konferencia, Debrecen (British Council INSET Counterparts, CETT, British Council Resource Centre)
1998. április    Nyelvi kódváltás az általános iskolai angolórákon. Előadás tudományos felolvasóülésen (Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola)
1998. április 27.    Kőmíves Kelemenné és a londoni hidak: gyermekirodalom a nyelvoktatásban. Előadás tudományos felolvasóülésen (Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola)
1998. nov. 4.-5.    Evaluating English Language Teaching Materials. Előadás angol nyelven, oktatási konferencián. (Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Intézet és Dózsa György Általános Iskola).
2000. november 9.    Boardgames. Előadás angol nyelven, idegen nyelvi szakmai napokon. (Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Intézet)
2000. november 18.    Games on Board. Előadás angol nyelven. New Perspectives ELT Conference, Budapest (Fővárosi Pedagógiai Intézet)
2001. április 17-19.     Ugyanúgy olvasunk? Kontrasztív vizsgálatok az anyanyelvi és idegen nyelvi olvasástanítás körében. Előadás Csákberényiné dr. Tóth Klárával közösen. A nyelv nevelő szerepe- XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (Pécsi Tudományegyetem)
2001. október 5-7.     Aces in TEFL. IATEFL Hungary Conference. Műszaki Egyetem, Budapest.
2001. október 18.     Problémák és megoldási lehetőségek kisiskolás angoltanulúk olvasásában. Apáczai-Napok. Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar. Győr
2001. november 17.   Lessons with Cards. Best of ELT. Conference for Teachers of English. Fővárosi Pedagógiai Intézet.
2002. márc. 27-29. Életkori sajátosságok, tanórai lehetőségek: alsó tagozatos gyerekek térérzékelése és téri orientációja. Előadás. Nyelvek és Kultúrák találkozása: XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (Szeged)
2002. április 6.     Dicing with … English. Előadás angol nyelven. 11th Methodology Conference for EFL Teachers. (Magyar Macmillan, Budapest)
2002. április 9-13.    Wow! Look at all the native speakers! Előadás külföldi nemzetközi konferencián. Dr. Caroline Linsevel és Kőszeghy Attilával. 36th Annual TESOL Convention, Salt Lake City, USA (TESOL USA)
2002. nov. 9.    The farmer and his dog. Előadás angol nyelven. Focus on Differentiation. A Conference for Teachers of English. (Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest)
2002. december 6.     End-of-term Christmas Fun. Előadás angol nyelven. Oxford Christmas Conference, Debrecen, KFRTKF. (Oxford University Press)
2003. április 14-16.     Characteristics of Testing in Present-day Primary Educational Practice. Előadás angol nyelven. A többnyelvű Európa. XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. (Széchenyi István Egyetem és a Győr-Moson-Sopron megyei Pedagógiai Intézet, Győr)
2004. május 15.     Attempts at Learner Involvement. Előadás angol nyelven, nemzetközi konferencián. A jó gyakorlat. Budapest (Oktatási Minisztérium)
2004. december 2.     The Gift of Words. Előadás angol nyelven. Oxford Christmas Conference. Debrecen, KFRTKF. (Oxford University Press)
2005. április    Jazz Up Your Lessons. Előadás angol nyelven. Regionális továbbképzés. (Oxford University Press)
2005. május 14.    Cards: a Never-ending Story. Előadás angol nyelven. English Language Teaching Workshop. Debrecen, KFRTKF.
2005. november 30.     Text-based Activities. Előadás angol nyelven. Oxford Christmas Conference. Debrecen, KFRTKF. (Oxford University Press)
2006. április 11.     Tanulói tudatosság 2006. Előadás magyar nyelven. Nyelvi modernizáció. XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. (MANYE, Szent István Egyetem, Gödöllő)
2006. április 24.    A mese felhasználása a nyelvi órákon. Tavaszi Szakmai Napok, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Hajdúböszörmény
2006. május 20.     What’s Up Your Sleeve? No-Prep Activities. Előadás angol nyelven. English Language Teaching Workshop. Debrecen, KFRTKF
2006. augusztus 8.      My Child’s Not Dumb: Cultural Perceptions of Learning Disabilities. Előadás angol nyelven, Caroline Linsevel és Kőszeghy Attilával. Building Literacy Bridges. 21st World Congress on Reading. (International Reading Association, HUNRA) Budapest
2006. december 6.      Story-based activities for young learners. Előadás idegen nyelven  regionális konferencián. Oxford Christmas Conference, Oxford University Press. Debrecen
2007. április 14.    Content-based Language Learning: Theory and Practice. Előadás angol nyelven, regionális konferencián: Content-based Language Learning. ELT Conference, KFRTKF
2007. április 21.    Magad uram …? A tanulás segítése Magyarországon és az Egyesült Államokban. Előadás országos konferencián: Magyar Alkalmazott Nyelvészek XVII. Kongresszusa
2007. szept. 28-29.    Az iskolai zaklatás problémájának kutatása Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban. Előadás Kőszeghy Attilával, az „Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai” c. V. Kiss Árpád Emlékkonferencián.
2008. ápr. 14-16.    Zaklatás vagy bántalmazás? A terminológia problémái. Előadás magyar nyelven. XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE, Balassi Intézet, Budapest.
2008. június 24.    Egy képzés életrajza. Posztgraduális idegennyelv-tanító képzés a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán. Poszterbemutató országos konferencián. A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (TERD). DAB Székház, Debrecen
2008. november 27.     Lépések az iskolai zaklatás kezelésére az angolszász országokban. Előadás magyar nyelven. 470 éves a Debreceni Református Kollégium. KFRTKF, Debrecen.
2009. február 6.    Jó iskolában ritkább a zaklatás? II. Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete
2009. március 20.    Az Európai Nyelvi Portfólióról. Nonformális – Informális – Autonóm tanulás konferencia. Eszterházy Károly Főiskola Eger.
2009. május 29.    Learner Autonomy and Foreign Language Learning. 2nd International Conference for Theory and Practice in Education, Peto Institute, Budapest
2009. július 1.    Changes and challenges: training language teachers for young learners at KFRTKF. Cúdzye jazyky v skole 6. / Foreign Languages at School 6. Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia
2009. szept. 18-19.    A zaklatás írásbeli megjelenéséről – értsük úgy, ahogy látjuk? Az iskolai erőszak képe a médiában. Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen
2009. november 21.    Megküzdés az iskolai zaklatásban. Az eltűnő gyermekkor nyomában. MAPSZIE Konferencia, MOME
2009. november 26.    Bounce Around. Oxford Xmas Files. Oxford Christmas Conference, OUP, Debrecen
2010. május 27-29.    Steps to Counter Bullying: A Summary of Methods and Techniques. 3rd International Conference for Theory and Practice in Education. Intercultural Communication, Multicultural Education Békéscsaba, Szent István Egyetem Közgazdasági Kara
2010. szeptember 24.    Az iskolai erőszakról. Zaklatáskutatás Hajdú-Bihar megyében. Tanulságok és eredmények. Kutatók éjszakája, Debreceni Egyetem
2011. febr. 4.    Az iskolai erőszak mögött húzódó okokról (Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete)
2011. feruár 25.     Within and Beyond Teacher Responsibilities: Case Studies in School Bullying (A református tanítóképzés, múltja, jelene, jövője. (KFRTKF, Debrecen)
2011. jún. 9-11.        Cool School: Targeting Bullying the Finnish Way (4th International Conference for Theory and Practice in Education: Society and Education (Neveléstudományi Egyesület és Pető Intézet, Budapest) Előadás és szekcióvezetés angol nyelven.
2011. június 29.    Preliminary Results of Research on Bullying in Hajdú-Bihar County. Poszterbemutató. (Útközben. Kutatás, képzés, tudomány a Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programban. Debrecen)
2011. szeptember  5-6. Teacher Competences in Handling the Problem of Bullying. A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában. A Komáromi Selye János Egyetem III. Nemzetközi Tudományos Konferenciája. Komárom.
2011. szeptember 16-17.      A zaklatási viselkedés mintázata irodalmi alkotásokban. Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai. VII. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen.
2014. febr. 28.    Iskolai zaklatás – ahogyan 10-13 évesek látják (Szirmai Erika – Kőszeghy Attila) Pszichológia Napja, DRHE, Debrecen,

Előadások külföldi oktatási intézményekben (vendégoktatóként)
2005. ősz    Előadások és műhelyfoglalkozás az idegennyelv-tanítás módszertana tárgykörében, CVU Jelling, Dánia
2009. szeptember 22.-28. Előadások korai idegennyelv-tanítás tárgykörében.  Hogeschool Rotterdam, Hollandia
2012. ápr. 23-27.     Autonomous learning and the European Language Portfolio (előadás) Literature and games in children’s language learning (előadás) University of Valladolid, Duques de Soria, Soria, Spanyolország
2013. június 22-27.     Bullying:gender and language (előadás) Portraying bullying in British juvenile fiction (előadás) Using and designing games in teaching grammar (műhelyfoglalkozás) Universität Hildesheim, Hildesheim, Németország
2013. április 18.-23. – vendégoktató (Erasmus Intensive Programme: Entrepreneurial Methods in Education. Blaagaard- KDAS, Koppenhága, Dánia) Problem-Based Learning: Bullying and other school-related issues (közös workshop Kőszeghy Attilával)
2014. március 16-29.    vendégoktató (Erasmus Intensive Programme: Innovative, Creative and Entrepreneurial Methods in Education. Dokuz Eylül Universitesi, Izmir, Törökország) Games-based Education
2015. tavasz     School Bullying: A Problem Beyond Borders. (előadás) Instituto Politécnico de Beja (Beja), Portugália
2017. április    Common Techniques in Teaching Langauge Arts and a Foreign Language. St. Nicholas Montessori College, Dublin, Írország