Tóthné dr. Kosztin Beáta

DRHETóthné dr. Kosztin Beáta

Információk

Név

Tóthné dr. Kosztin Beáta

Email

tothne.kosztin.beata@drhe.hu

Beosztás

adjunktus

Tudományos fokozat

PhD

Közvetlen telefonszám

+36 52 518531

Telefon mellék

18531

Kutatási terület tudományági besorolása

Neveléstudomány

Szoba

I/131

Oktatott tárgyak

Biológiai ismereteket

Magyarország élővilága

Egészségtan

Szakmai megbízatások

1997 – jelenleg

biológia-angol nyelv szakos középiskolai tanár (mentor-, vezetőtanár, közép és emelt szintű érettségi vizsgáztatói feledatok, közoktatási szakértő)

2004-2013

Debreceni Egyetem TTK Biológia Szakmódszertan Részleg: oktatói feladatok ellátása (előadások, szemináriumok tartása, zárótanítások látogatása partner és bázis intézményekben, záróvizsga bizottsági tag, pályázatokban való részvétel, jegyezetek összeállítása)

Debreceni Egyetem TTK Alkalmazott Ökológia Tanszék: oktatói feladatok ellátása (Környezeti nevelés, Fenntarthatóságra nevelés, Környezetvédelmi biotechnológia)

2019. szeptember 1-től

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Tánítóképzési Intézet Természettudományi Tanszék: oktatói feladatok

Szakmai önéletrajz

Tanulmányok

2011. PhD fokozat, DE BTK Humán Tudományok Doktori Iskola, Pszichológia Program

2001. Környezetgazdálkodási – Környezetvédelmi szakmérnök, DE Mezőgazdaságtudományi Kar

1997. középiskolai biológia tanár, DE TTK

1997. középiskolai angol nyelv és irodalom tanár, DE BTK

Munkahelyek

2019 szeptember 1. Debreceni Református Hittudományi Egyetem Tanítóképzési Intézet Természettudományi Tanszék, főiskolai adjunktus

2013-jelenleg Debrecnei Ady Endre Gimnázium biológia -angol ynelv szakos középiskolai tanár

2004-2013 Debreceni Egyetem TTK Biológia Szakmódszertani Részleg- egyetemi tanársegéd

1997-2004 Erdey Grúz Tibor Vegyipari Középiskola – biológia angol szakos középiskolai tanár

Publikációk

Revák-Markóczi, I., Tóth-Kosztin, B., Tóth, Z., Dobó-Tarai, É., Schneider, I. K., Oberlander, F. (2008): Effects of the „Rostock Model” on metacognitive development of pupils. Journal of Science Education, 9 (2), 94-99.

Tóth-Kosztin,B., Revák-Markóczi,I. (2008): Environmental Science, Concepts and Cognitive Development at Primary Level. Acta Pericemonologica Debrecina, 3.  3239.

Tóth-Kosztin, B. (2009): Environmental awareness at primary level. Acta Universitatis Sapientiae,1. 177-184.

Tóthné Kosztin Beáta (2010): A „vízkörforgás” fogalom fejlıdésének vizsgálata általános iskolás tanulók körében. Magyar Pedagógia, 2. sz. 167-180.

Tóthné Kosztin Beáta (2010): A problémamegoldó készség vizsgálata általános iskolások körében. In: Balogh László – Koncz István – Mezı Ferenc (Szerk.)(2010): Pszichológiai metszetek. Professzorok az Európai Magyarországért, Budapest, 9-14.

Tóthné Kosztin Beáta (2010): A környezettudatos attitőd vizsgálata általános iskolás tanulók körében. In: Balogh László – Koncz István – Mezı Ferenc (Szerk.)(2010): Pszichológiai metszetek. Professzorok az Európai Magyarországért, Budapest, 20-24.

Kutatási projektek

Természettudományok tanításának módszertana

Környezeti tudás – környezeti tudatosság

Szemléltetés módszertana

Előadások

Tóthné Kosztin Beáta – Revákné Markóczi Ibolya: Környezettudomány, fogalmak és kognitív fejlődés- általános iskola és annak vetületei a tanárképzésben. IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Debrecen, 2008. március 28-29.

Tóthné Kosztin Beáta (2009): A környezettudatos attitőd vizsgálata általános iskolás    tanulók körében. V. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Kolozsvár, 2009. március 26-29.

Tóthné Kosztin Beáta-Revákné Markóczi Ibolya (2008) Kisiskolások természettudományos fogalmi gondolkodásának fejlesztési lehetőségei. AGTEDU, Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia, Kecskemét, 2008. november 6.