Szabályzatok

Szabályzat neveElfogadvaMódosítva
Szervezeti és Működési Szabályzat2011.06.27.1(2011.10.04.)2(2011.12.06)3(2012.01.31.)4(2012.03.13.)
5(2012.06.26.)6(2012.09.14.)7(2013.03.19.)8(2013.05.14.)
9(2013.09.24.)10(2013.12.10.)11(2014.05.06.)12(2014.09.23.)
13(2015.02.23.)14(2015.04.28.)15(2015.11.10.)16(2016.06.21.)
17(2016.09.27.)18(216.12.13.)  
Hallgatói felvételi szabályzat2012.04.17.1(2013.02.12.)2(2013.03.19.)3(2013.09.24.)4(2014.05.06.)
5(2014.11.18.)6(2015.02.03.)7(2015.12.15.)8(2016.05.10.)
9(2016.12.13.)   
Tanulmányi és vizsgaszabályzat2011.08.29.1(2011.10.04.)2(2011.12.06.)3(2012.01.31.)4(2012.03.13.)
5(2012.04.17.)6(2012.09.14.)7(2013.06.11.)8(2013.09.24.)
9(2014.11.18.)10(2015.04.28.)11(2015.06.16.)12(2015.12.15.)
13(2016.12.13.)14(2017.02.07.)  
Hallgatói térítési és juttatási szabályzat2012.01.31.1(2012.05.08.), 2(2012.06.26.)3(2013.05.14.)4(2014.06.17.)
5(2015.02.05.)6(2015.06.16.)7(2016.05.10.)8(2016.12.13)
9(2017.03.28.)   
HÖK Alapszabálya2016.05.10.0(2016.05.10.) 
Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya2013.09.24.0(2013.09.24.)1(2015.12.15.)  
Erasmus Szabályzat2013.04.16.0(2013.04.16)1(2016.11.15.)
Legációs Szabályzat2012.02.21.1(2013.06.11.)2(2015.04.28.)3(2016.05.10.) 
Tudományos Diákköri Szabályzata2012.03.130(2012.03.13.)1(2016.11.15.)
A Hallgatók Minősítési Eljárásának Szabályzata2014.12.16.1(2014.12.16.)
A DRHE Hallgatóinak Fegyelmi Szabályzata1998.11.11.1(2012.02.21.)2(2012.11.13.)3(2015.06.16.) 
Foglalkoztatási Követelményrendszer2012.04.17.1(2012.09.14.)2(2014.01.17.)3(2014.05.06.)4(2014.12.16.)
5(2016.05.10.)6(2016.12.13.)  
Etikai kódex2014.11.18.0(2014.11.18.) 
Doktori és Habilitációs Szabályzat2013.09.24.1(2013.11.05.)2(2014.06.17)3(2014.12.16.)4(2015.09.22.)
5(2016.05.10.)6(2016.09.27.)  
Minőségbiztosítási Szabályzat2013.12.10.0(2013.12.10.), 1(2016.03.08.)
Egyetemi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata2012.06.26.1(2015.09.22.)
Maróthi György Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata2014.12.16.0(2014.12.16.), 1(2016.02.02.)
Egyetemi Kitüntetések és Címek Adományozásának rendje2012.06.26.1(2015.04.28.)2(2017.02.07.)
Az Egyetemi Kutatás-finanszírozási Pályázat Szabályzata2012.03.13.1(2012.06.26.)
Iratkezelési Szabályzat2015.06.16.0(2015.6.16.)1(2015.12.15.)2(2017.02.07.) 
Pénz- és Vagyonkezelési szabályzat2015.09.22.0(2015.09.22.)
Informatikai Szabályzat2012.06.26.0(2012.06.26.),1(2016.06.21.)
Demonstrátor Szabályzat2016.03.08.0(2016.03.08.)
Adatkezelési és közzétételi szabályzat2016.12.13. 
Rektori rendelkezések  
Rektori rendelkezés: a képernyő előtti munkavégzésről2013.09.02.0(2013.09.02.), 1(2016.02.08.)
Rektori rendelkezés: az egységes munkarendről2013.08.30. 
A DRHE hivatalos e-mail címeinek egységesítése2015.03.30. 
Rektori utasitás: a DRHE Maróthi György Könyvtár állománygyarapítási keretének felosztása, valamint az állománygyarapítást és az állagmegóvást érintő néhány egyébb kérdés tárgyában2016.02.05. 
Rektori utasítás a tornaterme használatámak rendjéről2016.09.01.